УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Кравчук Ганна Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Приходько О.П., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Алексєєнко С.С., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Сформовано наукові підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств реального сектору економіки через визначення сукупності базових індикаторів, що дозволяють оцінювати ймовірність порушення цієї безпеки.

Ключові слова:

підприємство, реальний сектор, безпека, фінансово-економічна безпека, ризик, індикатори безпеки

Список використаних джерел:

1. Столбов В. Ф. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств / В. Ф. Столбов, Г. М. Шаповал // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 111. – С. 103–108.

2. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена наказом Міністерства економіки України від 29.10.2013 р. №1277. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF.

3. Чернега О. М. Критерії та показники фінансово- кономічної безпеки підприємства / О. М. Чернега // Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки : монографія / за заг. ред. І. О. Кузнецової. – Одеса : Атлант, 2013. – С. 56–61.

Завантажити