МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Андросенко Я.С., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено методичні підходи щодо оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства, сутність процесу управління фінансовою безпекою та шляхи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання.

Ключові слова:

фінансова безпека підприємства, методичні підходи, оцінювання фінансової безпеки підприємства, зовнішні та внутрішні загрози

Список використаних джерел:

1. Ареф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. – К.  : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 170 с.

2. Гладченко Т. Индикаторы экономической безопасности предпринимательской деятельности / Т. Гладченко // Менеджер. – 2000. – № 4 (11). – С. 111–114.

3. Горбачук Ю. А. Економічна діагностика: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення / Ю. А. Горбачук, Н. Б. Кушнір. – Рівне : НУВГП, 2007. – 176 с.

4. Горячева К. С. Финансовая безопасность предприятия, сущность и место в системе экономической безопасности / К. С. Горячева // Экономист. – 2003. – № 8. – С. 65–67.

5. Мойсеєнко І. П. Управління інтелектуальним потенціалом : монографія / І. П. Мойсеєнко. – Л. : Аверс, 2007. – 303 с.

6. Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.

7. Пойда-Носик Н. Н. Науково-методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / Н. Н. Пойда-Носик // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 3 т. – Маріуполь, 2013. – Вип.1, т. 1. – С. 288–292.

8. Рєпіна І. М. Тернарна модель ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства / І. М. Рєпіна, П. В. Єрмолаєв // Економіка, менеджмент, підприємництво : збірник наукових праць. – 2011. – № 23 (ІІ). – C. 248–255.

9. Судакова О. І. Економічна діагностика банкрутства підприємства / О. І. Судакова // Економічний простір. – 2008. – № 14. – С. 198–206.

10. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2005. – 196 с.

Завантажити