ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ Й ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА

Автор:

Шнайдер О.В., Тольяттінський державний університет, м. Тольятті, Росія

Мова статті: російська

Анотація:

Розкрито актуальні питання аналізу й оцінювання фінансового стану та економічного потенціалу господарюючих суб’єктів у сучасній економічній системі. Умови ринкової економіки, незалежність господарюючих суб’єктів різних організаційно-правових форм власності дозволяють формувати фінансову стратегію організації в умовах ризику, поставивши на перший план проблему аналізу фінансового стану в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Процес формування та розподілу ресурсів, ефективність їх використання є основним критерієм оцінювання економічного потенціалу організації і, відповідно, його фінансового стану в цілому.

Ключові слова:

економічний потенціал, фінансовий стан, господарюючий суб’єкт, система бухгалтерського обліку, фінансова стратегія, склад ресурсів

Список використаних джерел:

1. Никифорова Е. В. Аналитический инструментарий управленческого учёта повышения конкурентоспособности / Е. В. Никифорова, С. Л. Мусин // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2011. – № 1 (15). – С. 250–254.

2. Бердникова Л. Ф. Ресурсный потенциал организации: понятие и структура / Л. Ф. Бердникова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2011. – № 1 (15). – С. 201–203.

3. Васильчук О. И. Управление прибыльностью бизнеса в сфере сервиса / О. И. Васильчук // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2009. – № 7 (10). – С. 38–46.

4. Шнайдер В. В. Учет и анализ инвестиций коммерческих организаций : дис. … канд. экон. наук / В. В. Шнайдер // Саратовский государственный социально-экономический университет. – Самара, 2010. – 200 с.

5. Шнайдер О. В. Условия инвестиционной привлекательности как фактор финансово-хозяйственного благополучия / О. В. Шнайдер, В. В. Шнайдер // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2009. – № 7 (10). – С. 225–229.

6. Шнайдер О. В. Взаимосвязь инвестиционной привлекательности и финансового состояния, с позиции перспективности развития организации / О. В. Шнайдер, В. В. Шнайдер, Е. Г. Локтионов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2009. – № 7 (10). – С. 229–233.

7. Режим доступа : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/216752.html.

8. Режим доступа : http://www.dslib.net/bux-uchet/analiticheskaja-diagnostika-jekonomicheskogo-potenciala-finansovogo-sostojanija.html.

9. Режим доступа : http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media68486/67_Shnaider_2.pdf.

10. Гришова И. Ю. Финансовое обеспечение перерабатывающих предприятий в контексте формирования финансовых потоков / И. Ю. Гришова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 22–24.

11. Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперерабатывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 20–24.

12. Гришова И. Ю. Анализ рынка птицеводства в контексте конкурентоспособности пищевой промышленности Украины / И. Ю. Гришова // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2014. – Вып. 3. – С. 53–60.

Завантажити