ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дітковська Марина Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Проведено аналіз проблем формування та розвитку інформаційного забезпечення органів державної влади. Досліджено інформаційні процеси та види інформаційного ресурсу в державному управлінні. Розглянуто основні підходи та шляхи формування інформаційного ресурсу. Запропоновано шляхи впровадження та вдосконалення електронного документообігу в державному управлінні.

Ключові слова:

інформаційні ресурси, інформаційна система, інформаційні технології, електронний документ, система електронного документообігу

Список використаних джерел:

1. Business Dictionary [Electronic resource]. – Access mode : http://www.businessdictionary.com/definition/electronic-document.html#ixzz3YXZsPamn.

2. Hardcastle E. Business Information Systems [Electronic resource]. – Access mode : bookboon.com.

3. Myshchyshyn V. and Zhezhnych P. Analysis of the construction of e-government in Ukraine / V. Myshchyshyn and P. Zhezhnych // Visnyk of Information Systems and Networks. – 2011. – Vol. 699. – P. 116–127.

4. Oz E. and Jones A. Management Information Systems / E. Oz and A. Jones. – Cengage Learning. 2008.

5. SearchSQLServer [Electronic resource]. – Access mode : http://searchsqlserver.techtarget.com/definition/EDM.

Завантажити