ОНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

УДК:338.49

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-9-18

Автор:

Іванова Наталія Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розроблено концептуальні положення, обґрунтовано наукові та запропоновано практичні рекомендації щодо модернізації інфраструктурного потенціалу України з урахуванням стратегічних орієнтирів регіонального розвитку в умовах євроінтеграційного вибору України. У межах реалізації модернізаційних напрямів національної економіки підкреслено пріоритетність трансформації інфраструктурного сектору, який виступає каркасом економічних відносин та ефективним засобом реалізації інтеграційних процесів в Європейський Союз.

Ключові слова:

інфраструктура; інфраструктурний потенціал; євроінтеграція; регіональний розвиток; інфраструктурний ефект; модернізаційний процес

Список використаних джерел:

1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». Київ: НІСД, 2015. 684 c.

2. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки». Київ: НІСД, 2014. 148 с.

3. Бляхман Л. С. Инфраструктура – ключевой и ограниченно рыночный сектор современной экономики. Проблемы современной экономики. 2014. № 2 (46). C. 9–18. URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4509.

4. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р. Урядовий кур’єр. 2014. № 160.

5. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: НІСД, 2012. 256 с.

6. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: НІСД, 2013. 576 с.

7. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь / за ред. Е. М. Лібанової, М. А. Хвесика. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с.

8. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні / наук. ред. В. С. Кравців; наук. координатор C. Л. Шульц; НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 204 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

9. Decision No 884/2004/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 29 April 2004. Amending Decision No 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the Trans-European Transport Network. URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2004:167:0001:0038:EN:PDF.

10. Ukraine: Trade and Transit Facilitation Study. Prepared under the Netherlands financed World Bank executed Trust Fund “Ukraine: Support Competitiveness through Capital Budgeting, Public Financial Management and Trade and Transit Facilitation”. Kyiv, 2010. 127 p.

11. White Paper on Transport, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2011. 32 p.

Завантажити