СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК:331.1:005.95/.96

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-60-66

Автор:

Серняк Ірина Ігорівна, Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу (вул. Євгена Коновальця, 140, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто переваги використання соціальних мереж для пошуку та відбору персоналу підприємства. Враховуючи принципово нові акценти в сучасних методах і засобах управління персоналом, коли на передній план виходить створення умов для найбільш повного включення працівників у систему організації, зростання та розкриття їхнього потенціалу, запропоновано використовувати соціальні мережі для удосконалення соціального інструментарію управління персоналом. Розглянуто можливості застосування соціальних мереж для зростання ефективності соціальних інструментів навчання та розвитку персоналу, «управління талантами» працівника, консультування та коучингу, управління ефективністю, планування та розвитку кар’єри працівника, розвитку інформаційної системи людських ресурсів.

Ключові слова:

соціальна мережа; соціальний інструментарій управління персоналом; Інтернет; управління людськими ресурсами; персонал; менеджер з персоналу

Список використаних джерел:

 

1. Полякова А. Лише 58 % українців користуються інтернетом – дослідження. Економічна правда. 2018. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/31/633590. 

2. Social Media Stats Ukraine (July 2018 – July 2019). URL: https://gs.statcounter.com/socialmedia-stats/all/ukraine.

3. Юхименко А. В. Использование социальных сетей в поиске и подборе персонала. ИМПУЛЬС–2012: труды IX Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых и предпринимателей в сфере экономики, менеджмента и инноваций: в 2 т. (Томск, 22-23 ноября 2012 г.). Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. Т. ІІ. C. 311–313.

4. Сошкина И. Использование социальных сетей в практике корпоративного управления. URL: http://rqlab.com/publications/pages/id_91.

5. Ульянова А. И. Социальные сети как инструмент управления. Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 8. С. 125–128.

6. Лизанець А. Г., Пугачевська К. Й. Інноваційні підходи до здійснення функцій управління персоналом підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 7. С. 143–149.

7. Носкова К. А. Социальные сети как инструмент управления человеческим капиталом. Гуманитарные научные исследования. 2013. №2. URL: http://human.snauka.ru/2013/02/2326.

8. Погребняк А. Ю., Ліннік І. М. Інноваційне управління персоналом як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства. 2018. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24667/1/ 2018-12_4-01.pdf.

9. Галкін В. Досвід впровадження Workplace by Facebook в корпоративне середовище. 2016. URL: https://promodo.ua/ua/blog/opyt-vnedreniya-workplace-by-facebook-v-korporativnuyusredu.html#gref. 

Завантажити