ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ PLM-МОДУЛЯ

УДК:004.9(658)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-74-84

Автор:

Лисак Віктор Миколайович, Хмельницький національний університет (вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто напрями підвищення ефективності управління промисловими підприємствами в контексті сучасних економічних викликів, за умов поглиблення глобалізаційних процесів та зростання конкуренції. Окреслено особливості реалізації концепції управління життєвим циклом продукту, розроблено структурну схему функціонування PLM-модуля автоматизованої системи управління підприємством та проаналізовано вартісні характеристики його складових серед поширених програмних продуктів на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано динаміку окремих техніко-економічних показників після реалізації PLM-модуля та запропоновано основні напрями підвищення ефективності управління підприємством у контексті використання сучасних економічних підходів та науково-технічних розробок.

Ключові слова:

автоматизована система управління підприємством; управління життєвим циклом продукту; ефективність управління виробництвом; управління інноваціями

Список використаних джерел:

1. Габовда О. В., Садовнікова Т. М. Аналіз комплексних систем автоматизації в машинобудуванні та впровадження їх в Україні. Освіта і наука. Мукачево, 2018. Вип. 24(1). С. 9–15.

2. Кохановский В. И., Кохановская О. В. Проблемы выбора комплексной системы класса CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/PLM на машиностроительном предприятии. Машинознавство і САПР. Харків, 2009. № 28. С. 59–80.

3. Кошелев М. В. Разработка концепции применения ИПИ (PLM)-технологии и программы первоочередных мероприятий по ее реализации в промышленности. Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. Тольяти, 2010. № 15. С. 22–28.

4. Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2016. № 5. С. 33–40.

5. All About PLM. URL: https://www.cimdata.com/en/resources/about-plm.

6. Clarke C. Data Management: Cutting Through the Jargon. URL: https://www.tctmagazine.com/ plm-erp.

7. Malakooti B. Operations and Production Systems with Multiple Objectives. New York: Wiley-Interscience, 2003. 1114 p.

8. Product lifecycle management (PLM) software market growth, trends, and forecast (2019–2024). URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/product-lifecycle-management-software-market.

9. Radhakrishnan P., Subramanyan S., Raju V. CAD/CAM/CIM. New Delhi: New Age International (P) Limited, 2008. 674 p.

10. Saaksvuori A., Immonen A. Product Lifecycle Management. Berlin : Springer, 2002. 258 p.

11. Stark J. Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Product Realisation. Berlin: Springer Science, 2011. 562 p.

12. Stark J. Product Lifecycle Management: The Devil is in the Details. 3rd Edition. Berlin: Springer Science, 2016. 634 p.

Завантажити