КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

УДК:339.137:137.2]656.615

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-93-100

Автор:

Габ Олексій Георгійович, Інститут ВМС НУ «ОМА» (вул. Градоначальницька, 20, м. Одеса, 65029, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто сучасний стан розвитку морських портів в Україні та вплив їх функціонування на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Для цього було проведено ґрунтовний аналіз результатів діяльності основних морських портів. У статті також визначено базові драйвери розвитку цих суб’єктів господарювання. Проведення діагностики тенденцій їх розвитку на основі аналізу статистичної інформації дозволило виокремити основні стримуючі чинники подальшого підвищення ефективності роботи морських портів. Також у статті ідентифіковано потенційні загрози від недостатнього їхнього розвитку для зростання національної економіки й визначені інструменти активізації діяльності цих суб’єктів господарювання в Україні.

Ключові слова:

національна економіка; капітальні інвестиції; державна підтримка; інноваційно-інвестиційний розвиток; система державного регулювання

Список використаних джерел:

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: пер. с англ. Санкт-Петербург: Питер Ком, 1999. 416 с.

2. Гонта О. І., Дубина М. В., Пілевич Д. С. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки: монографія. Чернігів, 2013. 184 с.

3. Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна інвестиційна політика розвитку морських портів України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97.

4. Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна політика розвитку морських портів України в контексті розвитку міжнародних транспортних коридорів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.5.

5. Дубина М. В., Пілевич Д. С. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки. Науковий Вісник: фінанси, банки, інвестиції: науково-практичний журнал. 2014. № 1 (26). С. 94-101.

6. Дубина М. В., Пілевич Д. С. Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки та управління. Серія 1, Економіка. 2014. № 2(22). С. 54-60.

7. Мальцев М. М. Сучасний стан розвитку національного портового комплексу. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. 2015. Вип. 2 (12). С. 185-190.

8. Меркт О. В. Методичні засади стратегії розвитку морських торговельних портів e конкурентному середовищу: автореф. дис. … канд. екон. наук / НАУ. Київ, 2002. 18 с.

9. Мищак І. М. Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 6. С. 34-43. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05.

10. Офіційний сайт Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». URL: http://www.uspa.gov.ua.

11. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

12. Офіційний сайт Маріупольського морського торговельного порту. URL: http://marport.net.

13. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: http://mtu.gov.ua.

14. Про морські порти України: Закон України від 17 травня 2012 р. № 4709-VI (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 2013. № 7. Ст. 65. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4709-17.

15. Стратегія розвитку морських портів України на 25 років. Проект. URL: http://frtukr.org/ ua/home/zakonodavtsvo/galuz-morskogo-transportuu/postanovi-kmu/623-strategiya-rozvitku-morskikh-portiv-ukrajini-na-25-rokiv.

Завантажити