НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕДУР БЮДЖЕТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

УДК:346.6

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-101-111

Автор:

Жогіна Олена Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Забаштанський Максим Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Систематизовано процедури публічних закупівель для «звичайних» замовників та замовників, що діють в окремих сферах господарювання. Представлено процедури військових закупівель у розрізі конкурентних та неконкурентних процедур. Обґрунтовано, що переговорна процедура є обмеженою до застосування в Україні, тому в якості домінуючої процедури військових закупівель наразі є відкриті торги. Побудовано структурнологічну схему бюджетування військових закупівель. Визначено основні проблеми бюджетування військових закупівель, а саме – завищення як потреби в обсягах закупівлі військового майна, так і ціни предмета закупівлі. Досліджено методи визначення очікуваної вартості військових закупівель (метод порівняння ринкових цін, нормативний метод, тарифний метод, проєктно-кошторисний метод, витратний метод). Доведено ефективність визначення очікуваної вартості військових закупівель за методом порівняння ринкових цін у частині оцінювання однорідності значень та компаундирування цін об’єкта закупівлі.

Ключові слова:

бюджетування; публічні закупівлі; військові закупівлі; очікувана вартість предмету закупівлі; конкурентні торги; метод порівняння ринкових цін; ефективність використання бюджетних коштів; фінансування військових витрат

Список використаних джерел:

1.   Колотій В. М. Специфіка ринку державних закупівель. Формування ринкових відносин в Україні. 2003. № 3. С. 24–27.

2.   Критенко О. О. Теоретичні підходи до визначення поняття «державні закупівлі». Вісник Академії митної служби України. 2014. № 1. С. 19–26.

3.   Кулак О. П. Розвиток системи державних закупівель в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2012. № 4(40). С. 31–37.

4.   Науменко С. М. Система тендерних закупівель: теоретико-методологічні підходи до дефініції і класифікації. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1(2). С. 242–247.

5.   Юдіцький О. Л. Соціальна сутність, мета та завдання інституту державних закупівель в Україні. Держава і право. 2010. Вип. 50. С. 430–435.

6. Про державне оборонне замовлення: Закон України від 03.03.1999 № 464-XIV, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-14.

7. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

8. Про затвердження порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів та видів компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 432, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2011-%D0%BF.

9. Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони: Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII, зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-19.

10. Методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі. URL: http://cpb.org.ua/ viznachennya_ochikuvanoi_vartosti.html.

Завантажити