ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАСШТАБІВ ВИРОБНИЦТВА НА ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

УДК:330.4

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-129-136

Автор:

Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Никипорець Юлія Ігорівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку економічних та екологічних параметрів функціонування регіональної господарської системи на основі використання прийомів кореляційно-регресійного аналізу. На прикладі Чернігівської області розроблено стохастичні моделі прямого зв’язку в системі відносин «виробництво – довкілля», які дозволяють математично описати залежність екологічних характеристик регіону від рівня валового регіонального продукту.

Ключові слова:

кореляційно-регресивний аналіз; стохастична модель; регіон; коефіцієнт еластичності; поле кореляції; еколого-економічний аналіз

Список використаних джерел:

1. Головне управління статистики у Чернігівській області. URL: http://www.chernigivstat.gov.ua/ books/silgosp.php.

2. Доля В. Т. Економетрія: навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2009. 208 с.

3. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник. Київ, 2008. 639 с.

4. Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Київ: Центр учбової літератури, 2012. 448 с.

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу. Київ: Центр учбової літ., 2009. 296 с.

7. Статистичний збірник «Довкілля України» за 2017 рік / за ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 225 с.

Завантажити