РОЗВИТОК E-BANKING: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

УДК:336.71:004

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-154-162

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шеремет Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Сучасні інформаційні технології вже пронизують більшу частину сфер життєдіяльності людини, особливо швидко розвиваються у фінансовій системі, зокрема, у банківському секторі. Нині банківські установи зацікавлені в інвестуванні власних коштів у розробку передових фінансових технологій, до яких можна віднести й електронний банкінг (e-banking), з метою збереження своєї частки на ринку та забезпечення конкурентоспроможності. У статті розкрито сутність поняття «електронний банкінг» та його форм, виявлено стан та перспективи розвитку електронного банкінгу в європейських країнах та в Україні.

Ключові слова:

електронний банкінг; інтернет-банкінг; мобільний банкінг; Інтернет, мобільні додатки

Список використаних джерел:

1. Для чого українці використовують інтернет-банкінг (інфографіка). URL: https://news.finance.ua/ru/news/-/440612/dlya-chego-ukraintsy-ispolzuyut-internet-banking-infografika.

2. Домінова І. В. Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки. Облік і фінанси. 2016. № 2. С. 104–109.

3. Назаренко В. А., Бочкова Е. В. Интернет-банкинг за рубежом: история и современное состояние. Экономика, управление, финансы: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). Пермь: Меркурий, 2015. С. 84-87.

4. Офіційний сайт «ABN AMRO». URL: https://www.abnamro.com/en/index.html.

5. Офіційний сайт «First direct». URL: https://www1.firstdirect.com.

6. Офіційний сайт «Nordea Bank AB». URL: https://www.nordea.com/en.

7. Офіційний сайт Monobank. URL: https://www.monobank.ua/?lang=ru.

8. Офіційний сайт ПАТ «АльфаБанк». URL: https://alfabank.ua/ru.

9. Офіційний сайт ПАТ «ПриватБанк». URL: https://privatbank.ua/ru.

10. Офіційний сайт ПАТ «Райффайзен банк Аваль». URL: https://www.aval.ua.

11. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 296 с.

12. Шкарлет С. М., Дубина М. В., Жук О. С. Теоретичні аспекти визначення сутності категорії «FinTech». Науковий вісник Полісся. 2019. № 1 (17). С. 148-157.

13. Bojan Daniela & Mutu Simona & Paun Dragos. Electronic Banking – Advantages For Financial Services Delivery. December 2010. Vol. 1(2). P. 672-677.

14. Digital Economy and Society Index 2018. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

15. E-banking in the Nordic countries - its emergence and perspectives M Suominen Handbook eBanking. Stuttgart, Germany, 2001. URL: https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-01/ebanking.pdf.

16. Golden, S. A. R. Recent Research in Social Sciences & Humanities. EduPedia Publications (P) Ltd. 2017. Vol. 1. P. 1-91.

17. Individuals using the internet for internet banking. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00099&plugin=1.

18. Jay D. Wilson, Jr. Creating Strategic Value through Financial Technology. Finance & Investments Special Topics. June 2017. 288 р.

19. Kapinus L. V., Skryhun N. P. Development of electronic banking technologies in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2014. № 3-4 (1). Р. 55-58.

20. Shaikh A., Karjaluoto, H. Mobile banking adoption: A literature review. Telematics and Informatics. 2015. Vol. 32. Р. 129-142.

21. Sheremet O. M., Dubyna M. V., Lytvyn S. V. Global and domestic experience in the development of e-banking. Youth science – 2019: socio-economic and humanitarian aspects of society development: International Scientific-Practical Conference of Students and Young Scientists (April 17-18, 2019). Chernihiv, 2019. Part 1. Р. 114–117.

22. Shkarlet S., Dubyna M., Vovk V., Noga M. Financial service markets of Eastern Europe: a compositional model. Economic Annals-XXI. 2019. № 176(3-4). Р. 26-37.

23. Shkarlet S., Prokopenko V., Dubyna M. Directions of development of the financial services market of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, no. 5. P. 412-420.

24. Technology, Knowledge and the Firm. Implications for Strategy and Industrial Change. Edited by Ken Green, Marcela Miozzo and Paul Dewick. 2008.

25. The Way We Bank Now: It’s in your hands June 2014. URL: https://www.bba.org.uk/wp-content/uploads/2014/07/BBA_TWWBN_WEB.pdf.

26. UK's first online banking service Homelink hits 30. 2013. URL: https://www.finextra.com/newsarticle/25443/uks-first-online-banking-service-homelink-hits-30.

27. Zaleska M. Bankowość. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 20 s.

Завантажити