РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ

УДК:316.42/.43[330.322:330.341.1]

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-163-173

Автор:

Савченко Володимир Федорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначено сутність поняття та основні характеристики соціальної сфери України на етапі її трансформаційного поступу в умовах посилення глобалізації та європейського вектора зростання. З’ясовано роль матеріально-технічної бази як основи становлення соціальної моделі розвитку нашої держави, що має динамічний характер і відображає зміни в соціальній сфері, які повинні відповідати сьогоденним та майбутнім потребам. Проаналізовано ситуацію на сучасному етапі, коли в результаті подій на Сході країни, економічного спаду, політичних конфліктів, відсутності стабільності зростає чисельність громадян, які потребують допомоги від держави й можуть зберегти життєдіяльність тільки через отримання субсидій. Запропоновані заходи для покращення становища в соціальній сфері, які охоплюють збільшення повноважень об’єднаних територіальних громад, посилення ролі малих підприємств, діяльність на рівні регіонів і приміських територій, вирішення соціальних проблем села, реалізацію стратегії соціальної відповідальності бізнесу, розвиток соціального підприємництва.

Ключові слова:

матеріальна-технічна база; соціальні послуги; стратегічне реформування; інфраструктура; трансферт; місцеве самоврядування; соціальна відповідальність

Список використаних джерел:

1. Бирюков А. Инклюзивное развитие в контексте глобальных революций. Экономические стратегии. 2011. № 12. С. 80–81.

2. A New Starting for China’s Development A New Blueprint for Global Growth. Keynote Speech by H.E. Xi Jinping, President of the People’s Republic of China, at the Opening Ceremony of the G20 Summit. URL: http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t2016 0909_3414.html.

3. Гриценко А. Реконструктивний економічний розвиток: зміст, основні напрями і вектори соціальної справедливості. Економічна теорія. 2016. № 4. С. 5–18.

4. Статистика щодо кримінальних проваджень за ст. 212 КК України. URL: http://kmp.ua/ua/ analutics/infoletters/statistics-of-criminal-proceedings-under-art-212-of-the-criminal-code-of-ukraine.

5. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні, 9 міс. 2016 р. URL: http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.

6. Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск: Социум, 2007. 878 с.

7. Онищенко В. П. Соціальні передумови економічного розвитку України. Економіка України. 2017. № 9. С. 19–37.

8. Кінаш І. Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 1. С. 225–230.

9. Коновалова М. В. Фактори розвитку конкурентної державної системи надання соціальних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 61–64.

10. Богуш Л. Г. Соціальна інфраструктура об’єднаних громад України: підходи до розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 172–183.

11. Міца В. В. Роль малого підприємництва у економічному і соціальному розвитку громад. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 23–27.

12. Чекіна В. Д. Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізації: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення. Фінанси України. 2017. № 3. С. 51–69.

13. Сотнікова О. В. Соціальний розвиток приміських територій: стратегія та механізм реалізації. Ринок праці та зайнятість населення. 2017. № 4. С. 74–80.

14. Булавка О. Г. Соціальна паспортизація сіл України – основа розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 78.

15. Гайдуцький П. І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільських територій. Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 2005. С. 85–93.

16. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 23–24.

17. Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні. Київ, 2013. 424 с.

18. Рябоконь В. П., Рарок Л. А. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 56–65.

19. Воробей В., Журовська І. Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи. Київ: Проект СВБ, 2012. 56 с. URL: http://www.svb.ua/sites/default/files/ Analitichniy_Material.pdf.

20. Пасхавер О. Й., Верховодова Л. Т., Агеєва К. М. Великий український капітал: взаємовідносини з владою і суспільством. Київ: Дух і літера, 2007. 130 с.

21. Бержанір А. Л. Інституційна підтримка соціальної відповідальності бізнесу як необхідна передумова його розвитку. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 1. С. 12–14.

22. Кисельова Л. С., Ніньо-Амезкуіта Х. Л., Вейнбендер Т. Л., Дубровський В. Ж. Соціальне підприємництво як економічне явище: інновації і індикатори розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 4. С. 250–259.

Завантажити