ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФОРМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

УДК:378.31

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-174-180

Автор:

Ткаченко Наталія Володимирівна, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36, м. Київ, 03022, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено державні та приватні джерела фінансування закладів вищої освіти. Проведено порівняльний аналіз, виявлено позитивні та негативні сторони кошторисного та нормативно-подушового фінансування закладів вищої освіти. Ідентифіковані та охарактеризовані проблеми диференціації форм фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти в сучасних умовах. Визначено критерії оцінювання ефективності бюджетних витрат на вищу освіту. Запропоновано запровадження коригуючих коефіцієнтів нормативно-подушного фінансування закладів вищої освіти. Обґрунтовано необхідність стимулювання банківських установ щодо надання пільгового кредитування громадян на здобуття вищої освіти.

Ключові слова:

заклад вищої освіти; фінансове забезпечення; кошторисне фінансування; нормативно-подушове фінансування; пільгове кредитування

Список використаних джерел:

1. Бенедик Ю. Ю. Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні. Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Економічні науки. 2013. Вип. 7. С. 11–17.

2. Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період: монографія. Київ: Міленіум, 2006. 506 с.

3. Дмитришин М. В. Формування та ефективність фінансового механізму вищих навчальних закладів: монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 164 с.

4. Куклін О. Концептуальні засади фінансово-економічного управління системою вищої освіти. Банківська справа. 2012. № 5. С. 51–59.

5. Сафонова В. Є. Удосконалення фінансово-економічного механізму функціонування закладів вищої освіти. Стратегічні пріоритети: зб. наук. праць Національного інституту стратегічних досліджень. Київ, 2009. № 2 (11). С. 102–109.

6. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи: монографія / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра екон. наук, проф. І. М. Грищенка. Київ, 2015. 260 с.

7. Ткачук О. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи. Освітня аналітика України. 2018. Вип. 1. С. 56–62.

8. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2018/19 навчального року: статистичний бюлетень. Київ, 2019. 204 с.

Завантажити