КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ

УДК:336.717

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-181-189

Автор:

Абрамова Алла Сергіївна, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

Марич Максим Григорович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Попова Любов Василівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено дослідження стану кредитного забезпечення комерційними банками інноваційного розвитку економіки України, а саме: проаналізовано динаміку кредитного забезпечення інноваційних змін, встановлено залежність ВВП України від обсягу банківських кредитів під час фінансування інноваційної діяльності, а також вплив окремих тарифних, облікових, нормативних факторів на показники кредитування інновацій. Представлено банки-лідери у сфері фінансування інновацій у країні. У результаті проведеного дослідження встановлено основні тенденції банківського кредитування інновацій в Україні та запропоновано авторське бачення грошово-кредитних, фіскальних, законодавчих, адміністративних та інших заходів сприяння та активізації банківського кредитного забезпечення цього напряму розвитку економічної активності в Україні.

Ключові слова:

слова: інновація; фінансове забезпечення; банківський кредит; активи; облікова ставка; ВВП

Список використаних джерел:

1. Волкович Л. Ю., Жеребятіна І. В. Актуальні питання систематизації інвестиційного законодавства. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 187–189.

2. Давидович І. Д. Вплив банківського кредиту на розвиток національної економіки України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Т. 16. Вип. 3 (37). С. 255–265.

3. Інструмент політичної підтримки програми «Горизонт 2020». Заключний звіт незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій України. URL: http://h2020.com.ua/uk/заключний-звіт-незалежного-європейс.

4. Манаєнко І. М., Кравець А. І. Фінансування інноваційної діяльності підприємств: Українські реалії та досвід ЄС. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 15. С. 109–115.

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua.

7. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т. В. Писаренко та ін. Київ: УкрІНТЕІ, 2018. 98 с.

8. Швець Ю. О., Горбачов О. Є. Сучасний стан банківського кредитування в Україні: проблеми та перспективи. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. 793–798.

9. Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report.

Завантажити