ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

УДК:336.1:352/354

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-227-235

Автор:

Мартиненко Валентина Віталіївна, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено аналіз динаміки та структури міжбюджетних трансфертів (дотацій і субвенцій) з державного бюджету зведеним обласним бюджетам України. Доведено, що ключовою умовою фінансової децентралізації є забезпечення фінансової автономії місцевих бюджетів, що досягається шляхом зменшення обсягу й ваги міжбюджетних трансфертів при реалізації фіскальної політики. Проведено формалізацію впливу середньорічних доходів населення і чисельності наявного населення області на видатки та рівень покриття видатків власними доходами зведених обласних бюджетів України за 2014–2017 рр. Побудовано 2 оптимізаційні задачі мінімізації міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів та одержано значення доходів населення і наявної чисельності населення, за яких обсяг міжбюджетних трансфертів найменший.

Ключові слова:

міжбюджетні трансферти; фіскальна політика; фінансова децентралізація; місцеві бюджети; державний бюджет; оптимізація

Список використаних джерел:

1. Kyriacou A. P., Muinelo‐Gallo L., Roca‐Sagalés O. Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. Papers in Regional Science. 2013. Vol. 94. No. 1. P. 89–108. DOI: https://doi.org/10.1111/pirs.12061.

2. Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні: монографія. Одеса: Атлант, 2014. 462 с.

3. Сидор І. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання. Вісник ТНЕУ. 2014. № 3. С. 20–29.

4. Baskaran T., Feld L. P., Schnellenbach J. Fiscal federalism, decentralization, and economic growth: a meta‐analysis. Economic Inquiry. 2016. Vol. 54. No. 3, P. 1445–1463. DOI: https://doi.org/10.1111/ecin.12331.

5. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 182 с.

6. Возняк Г. Фінансова децентралізація та стале ендогенне зростання регіонів: формалізація напрямів впливу. Світ Фінансів. 2019. № 2(59). С. 49–59.

7. Martynenko V. V. Study of international experience in the implementation of fiscal policy in the context of financial decentralization. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2018. № 2 (2). P. 15–25. DOI: https://doi.org/10.31264/2545-093X-2018-2(2)-15-25.

8. Мартиненко В. В. Макроекономічні фактори модернізації фіскальної політики України. Фінансовий простір. 2019. № 1(33). C. 147–157. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.1(33).2019.177113.

9. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua.

10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Завантажити