НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЯК СУБ’ЄКТ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

УДК:336.76

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-261-270

Автор:

Біловус Тетяна Вікторівна, ДННУ «Академія фінансового управління», фінансист ФГ «Мега-Поле» (вул. Соборна, 14, Миколаївська область, Новоодеський р-н, с. Димівське, 56622, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено особливості функціонування недержавних пенсійних фондів (НПФ) як суб’єктів ринку цінних паперів. Проаналізовано кількісну динаміку НПФ за останні десять років. Також у статті досліджено НПФ з найбільшою вартістю активів, КУА з найбільшою вартістю активів НПФ в управлінні, співвідношення частки активів НПФ в ЦП до загальної вартості активів НПФ, портфель цінних паперів НПФ за типами інструментів. Наголошено на необхідності впровадження другого рівня пенсійної системи, оскільки РЦП в Україні не зможе розвиватися без появи довгострокових фінансових ресурсів, насамперед, коштів пенсійного фонду. Але разом з тим зазначено, що розвиток накопичувальної пенсійної системи в повному її розумінні може відбуватися лише в поєднанні з розвитком якісно функціонуючого РЦП з великим асортиментом ліквідних ЦП, ефективним корпоративним управлінням компаній і надійним захистом прав приватної власності.

Ключові слова:

недержавний пенсійний фонд; ринок цінних паперів; компанія з управління активами; пенсійна система; цінні папери; активи НПФ

Список використаних джерел:

1. Коваленко Ю. М. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб’єкти. Фінанси України. 2013. № 1. С. 101–112.

2. Коваленко Ю. М. Фінансові інструменти в сучасному вимірі. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби (економіка, право). 2010. № 2. С. 84–90.

3. Суверенний фонд національного благополуччя. URL: https://www.swfinstitute.org/fund-rankings.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://www.nssmc.gov.ua.

5. Звіт про роботу Пенсійного фонду України у 2016 році. URL: http://www.pfu.gov.ua/3902-peredmova-ta-zmist-do-zvitu-pro-robotu.

6. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua.

7. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: http://www.uaib.com.ua.

 

Завантажити