ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ НА РИНКУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

УДК:657.92(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-2(18)-271-277

Автор:

Кононець Олексій Якович, Академії фінансового управління (б-р Дружби Народів, 38, м. Київ, 01014, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто ключові питання, що стоять перед компаніями та інвесторами на ринку оцінки вартості компаній в Україні, що сприятимуть всебічній, повній та об’єктивній оцінці. У статті проаналізовано моделі та підходи до оцінки вартості компаній як у міжнародній, так і у вітчизняній практиці. Наступним кроком є визначення основних параметрів, які відрізняють український ринок оцінки вартості компаній від західного. По-перше, це форма власності; по-друге, це непрозорі схеми роботи підприємств; по-третє, це незадовільний рівень розвитку фондового ринку; по-четверте, це високі відсоткові ставки за кредитами для підприємств. Однак проведення якісної оцінки вартості компаній є цілком можливим за умов застосування моделей, які враховують зазначені особливості української економіки та фінансового ринку. І наші подальші дослідження спрямовані саме на визначення та закріплення відповідної методології у практичних моделях оцінки українських підприємств.

Ключові слова:

оцінка вартості компаній; управління вартістю; максимізація вартості; моделювання; фінансування; інвестиції; інвестиційна привабливість

Список використаних джерел:

1. Miller M. H., Modiglini F. Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. The Journal of Business. 1961. № 4. Р. 411–433.

2. Copeland T., Koller T., Murrin J. Valuation: Measuring and Managing the Value af Company. New York City: John Willey, 1997. 565 р. (II).

3. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset. Second Edition. New York, USA: Wiley & Sons, 2002. 992 р.

4. Foster Reed S., Lajoux Reed A., Nesvold P. H. The Art of M&A. New York City: McGraw-Hill Education, 2007. 1100 р. (4).

5. Shannon Pratt R. R. Valuing a business: the analysis and appraisal of closely held companies. New York: McGraw-Hill, 1996.

6. Hamdi A., Kononets A. Corporate Valuation in Eastern Europe: Purpose, Methods, and Industrial Differences. The European Financial Review. 2013. № 1. Р. 12.

7. Петленко Ю. В., Решетова Г. В. Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації. Фінанси України. 2012. № 3. С. 102–109.

8. Денисюк С. Фондовий ринок України: сучасний стан, недоліки та перспективи розвитку. Стратегічні Орієнтири. 2018. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=3239.

9. Руда О. Функціонування фондового ринку України, проблеми та перспективи розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 794–798.

10. Шоломицький Ю. Оцінка інфляційної складової в структурі відсоткових ставок на прикладі кредитних відсоткових ставок комерційних банків. Вісник НБУ. 2014. № 1. С. 55–62.

Завантажити