ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

УДК:339

DOI:10.25140/2411-5215-2019-3(19)-213-219

Автор:

Акименко Олена Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Андарак Владислав Сергійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті узагальнено науковий матеріал з досліджуваної теми, обґрунтовано ідею про те, що на сучасному етапі гостро постає питання в необхідності розширення присутності продукції вітчизняних товаровиробників на світових ринках, що вимагає підвищення їх конкурентності до рівня держав-членів ЄС. Наведено визначення поняття «конкурентоспроможність промисловості», під якою розуміється перманентна здатність витримувати конкуренцію за рахунок сформованих технічних, економічних та організаційних умов для видобутку, обробки, переробки та виробництва продукції високої якості, що задовольняє вимогам конкретних груп споживачів. Визначені принципи системного підходу до управління конкурентоспроможністю, серед яких: системність, цілісність, структуризація, збалансованість, справедливість, обмежена раціональність, множинність, розвиток, безперервність, забезпечення привабливості посад, залучення, достовірності інформації, попередження, відповідності в часі та просторі. Наведено низку ключових характеристик конкурентоспроможності, серед яких: відносність, об’єктність, динамічність, інтегрованість, належність до конкретного конкурентного ринку, необхідність цілеспрямованого формування, іманентність, уніфікованість, адекватність. Доведено, що поєднання відновлення виробничого й фінансового потенціалу промислових підприємств та реалізації державних програм стимулювання економічного розвитку сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної промисловості.

Ключові слова:

конкурентоспроможність; промисловість; зовнішньоекономічні зв’язки; інтеграційні процеси; зовнішні ринки; конкурентне середовище; характеристики

Завантажити