БАЗОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

УДК:658:341

DOI:10.25140/2411-5215-2019-3(19)-314-320

Автор:

Ткаченко Наталія Володимирівна, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36, м. Київ, 03022, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Систематизовано видове розмаїття контролінгу фінансової стійкості в поєднанні з інструментами його організації. Окреслено основні вектори фінансового контролінгу стійкості суб’єктів господарювання в умовах швидко змінюваного внутрішнього та зовнішнього середовищ. Аргументовано необхідність створення сучасної концепції фінансового моніторингу з урахуванням принципів системності, науковості, простоти, гнучкості, пояснювальності та прогностичності в інтересах забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Обґрунтовано важливість подальшого розвитку та удосконалення форм, методів та напрямів фінансового контролінгу фінансової стійкості в процесі реалізації запропонованої концепції, що передбачає підвищення результативності проваджуваного контролінгу.

Ключові слова:

фінансовий контролінг; концепція; фінансова стійкість; концепція контролінгу; інструментарій; принципи контролінгу

Завантажити