ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

УДК:658.15

DOI:10.25140/2411-5215-2019-3(19)-339-346

Автор:

Алі Мухаммед Алі Тубішат, Департамент Інформації Університету Джадара (Йорданія, Ірбід).

Саддам Хуссей Абдулла Бані Кассім, Департамент Політології Університету Джадара (733 Йорданія, Ірбід).

Мова статті: російська

Анотація:

Вихід на зовнішні ринки як у ролі продавця, так і в ролі покупця товарів і послуг виявляє необхідність проведення розрахунків в іноземній валюті й поява в підприємства вільних грошових коштів. У силу нестабільності зовнішнього середовища діяльності підприємства, а саме постійних коливань валютних курсів, менеджери повинні розуміти загрозу виникнення валютного ризику. Особливої актуальності це питання набуло в умовах збільшення обсягів експортно-імпортних операцій українських товаровиробників, які іноді надмірно захопившись вдало відпрацьованими контрактами, забувають про велику ймовірність втрат від коливань валютних курсів і своєчасно не вживають адекватних заходів для ліквідації цієї загрози. Метою дослідження цієї роботи є вдосконалення існуючої системи управління валютними ризиками на підприємствах України, як однієї з передумов досягнення успіху при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що на основі змістовного дослідження сучасних можливостей застосування інструментів хеджування було обґрунтовано доцільність вдосконалення механізму управління валютними ризиками на українських підприємствах. Зроблено висновок про те, що саме використання інструментів ринку розкривають перед суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності широкі можливості і дають майже 100-відсоткову гарантію покриття ризиків валютних втрат і навіть можливість отримання додаткового прибутку.

Ключові слова:

валютні ризики; стратегія управління; розрахунки в іноземній валюті; експортно-імпортні операції; економічний розвиток

Завантажити