ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК:338.45

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-88-94

Автор:

Холодницька Алла В'ячеславівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мозгова Ірина Валентинівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню нормування праці на підприємствах у сучасних умовах. У статті систематизовано сутність та значення нормування праці, його функції, встановлені ключові орієнтири нормування праці на підприємстві, зокрема: охоплення робіт і працівників нормуванням; рівень виконання норм; ефективне використання робочого часу; наявність та якість нормативної бази. Запропонована модель оптимізації процедури нормування праці на підприємстві. Авторами доведено, що для покращення нормування праці необхідно забезпечити високу якість нормативних матеріалів, удосконалювати методи й методики нормування праці; оновлювати виробниче обладнання, забезпечити постійне підвищення кваліфікації робітників, а також підвищувати матеріальну та моральну зацікавленість працівників у досягненні високої якості норм праці.

Ключові слова:

нормування праці; нормативи; нормативні матеріали; продуктивність праці; робочий час; умови праці; ефективність діяльності

Список використаних джерел:

1. Бабенко А. Г. Нормування праці: навчально-наочний посібник. Дніпропетровськ: ДДФА. 2012. 145 с. 

2. Ведерніков Н. Д. Нормування праці: навч. посіб. Львів: Новий світ–2000, 2012. 372 с. 

3. Вудвуд В. В. Нормування праці на підприємствах як елемент підвищення її продуктивності. Інноваційна економіка. 2013. № 4. С. 60–63. 

4. Горбатюк К. В. Шляхи удосконалення нормування праці в Україні. URL: www.confcontact.com/.../gorbatyuk.php. 

5. Дерій Ж., Скиба С. Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1. С. 18–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_1_5. 

6. Житченко В. О. Значення нормування праці в сучасних умовах. Управління розвитком. 2014. № 2. С. 26–27.

7. Крайній В. О. Вдосконалення нормування праці в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 1. С. 92–96. URL: http://global-national.in.ua/archive/12014/17.pdf.

8. Скриль В. В., Галайда Т. О., Калінович Л. О. Організація нормування праці на підприємстві та її удосконалення. Економічний форум. 2015. № 3. С. 438–443.

9. Уманська В. Г., Школьна Д. Р. Особливості організації, контролю та нормування праці в умовах ринкової економіки. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 935–939. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/161.pdf.

10. Яременко В. А., Малашенко Ю. А. Напрямки розвитку нормування праці. Наукові записки. Серія «Економіка». 2011. Вип. 17. С. 336–342. URL: https://eprints.oa.edu.ua/7198/1/45.pdf. 

Завантажити