КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ РЕЙТИНГІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇН

УДК:330.3 (045)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-105-110

Автор:

Чайка Катерина Сергіївна, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначено чотири основні групи методик оцінки інвестиційної привабливості. Серед них було виокремлено рейтинговий метод на основі статистичних даних, у межах якого проводиться ранжування провідних міжнародних рейтингів інвестиційної привабливості. Було встановлено відсутність закономірності між рекомендаціями UNCTAD та міжнародними рейтингами, у зв’язку з чим було проведено компаративний аналіз таких провідних міжнародних рейтингів, як «BDO International Business Compass», «Doing business», «The Global Competitiveness Index», «Index of Economic Freedom», «Legatum Prosperity Index» та «Human Development Index» та встановлено серед них найбільш репрезентативний.

Ключові слова:

компаративний аналіз; міжнародні інвестиції; коефіцієнт детермінації; рейтинг

Список використаних джерел:

1. Гайдуцький А.П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки. Економіка і прогнозування. 2004. № 4. С. 3–7.

2. Горна М. О., Іщук Я. В., Халілова Т. М. Умови та фактори формування інвестиційної привабливості країн Східної Європи. Міжнародна економічна політика. 2017. № 2 (27). С. 43. 

3. Єріна А. М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Індекси економічної свободи та глобальної конкурентоспроможності. Статистика України. Київ, 2016. № 3. С. 56–64. 

4. Ільчук В. П., Курач Д. А., Лукаш В. І. Фактори впливу на динаміку іноземних інвестицій. Фінансові дослідження. 2018. № 1 (4). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/105.pdf.

5. Лиса О. І. Методи оцінювання інвестиційної привабливості регіону. Соціум. Наука. Культура: ХІІІ Міжнар. наук. інтер.-конф. URL: http://intkonf.org/lisa-oi-metodi-otsinyuvannyainvestitsiynoyi-privablivosti-regionu.

6. Хорошковський В. І., Юрчишин В. В. Інвестиційна потреба лібералізації та розвитку. Статистика України. 2002. № 1. С. 23–26. 

7. Шишкіна О. В., Кальченко О. М. Сутність і роль іноземних інвестицій у розвитку промислових підприємств. Фінансові дослідження. 2019. № 1 (6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/173.pdf.

8. BDO International Business Compass. URL: https://www.bdo.global/en-gb/insights/bdogermany/bdo-international-business-compass-2018. 

9. Doing business. URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB2018-Full-Report.pdf. 

10. Human Development Index. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-developmentindices-indicators-2018-statistical-update.

11. Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/international-economies/ commentary/2018-index-economic-freedom. 

12. Legatum Prosperity Index. URL: https://www.prosperity.com/rankings.

13. The Global Competitiveness Index. URL: https://www.weforum.org/reports/the-globalcompetitveness-report-2018.

14. World Investment Report. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf. 

Завантажити