ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АПК УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ

УДК:330

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-127-136

Автор:

Косач Ірина Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Журман Сергій Миколайович, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (вул. Гетьмана Полуботка, 53, м Чернігів, 14013, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена аспектам стратегічного управління державно-приватним партнерством з метою розвитку агропромислового комплексу України. Розглянуто основні можливі напрями реалізації відносин державноприватного партнерства в АПК. Обґрунтовано, що державно-приватне партнерство у сфері АПК має стати об’єктом стратегічного управління в межах загальноекономічної політики держави. Доведено важливість та доцільність реалізації партнерських відносин у сфері АПК. Запропоновано заходи стратегічного управління реалізацією державно-приватного партнерства в АПК. Розглянуто етапи реалізації Стратегії розвитку державноприватного партнерства в агропромисловому комплексі України.

Ключові слова:

агропромисловий комплекс; державно-приватне партнерство; стратегія; стратегічне управління; партнерські відносини

Список використаних джерел:

1. Брайловський І. А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку: дис. д-ра екон. наук: спец. 08.00.01 / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2015. 461 с.

2. Бьюкенен Дж. Конституція економічної політики. Вопросы экономики. 1994. № 6. С. 104–113.

3. Запатріна І. В., Лебеда Т. Б. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні. Економіст. 2011. № 3. С. 52–58.

4. Kosach I. A., Kholyavko N. I. The strategy for the development of public-private partnerships in agriculture in the context of food security. Іnnovative solutions in modern science. Dubai, UAE, 2016. № 1 (1). С. 12–17.

5. Крисальний О. В. Формування системи державної підтримки розвитку агропромислового виробництва в Україні. Економіка АПК. 1998. № 7. С. 8–14.

6. Лебедєва В. В. Диверсифікація та спеціалізація в процесах агропромислової інтеграції: теорія та практика: монографія. Херсон: Айлант, 2016. 376 с.

7. Маргасова В., Акименко О. Вихід вітчизняних підприємств на європейський ринок в умовах посилення інтеграційних процесів. Проблеми та перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 7–14.

8. Нехай В. Фінансово-економічна безпека сільськогосподарських підприємств – основа економічної безпеки держави. Проблеми та перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). C. 330–338.

9. Про концесії: Закон України від 16.07.1999 р. № 997-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 41. Ст. 372.

10. Санду И. С., Рыженкова Н. Е. Проблемы формирования инновационной стратегии развития АПК. Научно-инновационная деятельность и предпринимательство в АПК: проблемы эффективности и управления: сборник статей Международной научно-практической конференции. Минск, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусский государственный аграрный технический университет 2005. Ч. 1. С. 182–185.

11. Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія. Чернівці, 2011. 455 с. 

Завантажити