ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

УДК:330.341.1:164(045)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-147-156

Автор:

Парубець Олена Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Сугоняко Дмитро Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Нинішні економічні умови, швидкість, з якою відбувається обмін інформацією, ресурсами та продуктами на ринку висувають нові, більш жорсткі вимоги до транспортної логістики. Однією з таких вимог є необхідність постійного впровадження інновацій у всі ланки транспортно-логістичного процесу. У статті досліджено наявні інноваційні підходи до розвитку транспортної логістики, що застосовуються у вітчизняній та закордонній практиці. На основі аналізу напрямів і показників розвитку транспортної логістики в Україні запропоновано й обґрунтовано інноваційні підходи до її подальшого розвитку в умовах посилення глобалізаційних процесів та інформатизації економіки та напрями їх практичного використання.

Ключові слова:

транспортна логістика; інновації; розвиток; конкурентоспроможність

Список використаних джерел:

1. Касич А. О., Сидоренко А. М. Перспективи активізації інноваційної діяльності на логістичних підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 15. Ч. 1. 2017. С. 147–151.

2. Наукова та інноваційна діяльність України: статистичний збірник 2019. 108 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf. 

3. Потапова Н. А. Інноваційна політика у розвитку логістичних систем. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 295–302. 

4. Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки: стратегічні імперативи: монографія. Херсон, 2015. 320 с. 

5. Штучний інтелект в логістиці. Everest. URL: https://www.everest.ua. 

6. Bajec P. Evolution of Traditional Outsourcing into Innovative Intelligent Outsourcing – Smartsourcing. Promet (Zagreb). 2009. Vol. 21(2). P. 93-101. DOI: 10.7307/ptt.v21i2.215. 

7. Council of Logistics Management URL: https://www.britannica.com/topic/Council-ofLogistics-Management. 

8. Enterprise that introduced innovation in logistics by type of innovation, NACE Rev. 2 activity and size class. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 

9. Enterprises which introduced innovations in logistics by reason of the introduction, level of importance of the reason, NACE Rev. 2 activity and size class. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis10_loginr&lang=en. 

10. ETP-Alice. URL: https://www.etp-logistics.eu. 

11. European Logistics Association. URL: https://www.elalog.eu.

12. Ioppolo G., Szopik-Depczynska K., Stajniak M., Konecka S. Supply Chain and Innovation Activity in Transport Related Enterprises in Eastern Poland. Scientific Journal of Logistics. 2016. Vol. 12(4), P. 227-236. DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.4. 

13. Logistics Performance Index. URL: https://lpi.worldbank.org/international/global. 

14. Petrenko N., Kozhukhіvska R., Kustrich L., Kovalenko G., Makushok O. Development of innovative forms of logistics provision. Investment Management and Financial Innovations. 2018. Vol. 15(2). P. 327−339. DOI: 10.21511/imfi.15(2).2018.29. 

15. Smart, Green and Integrated Transport. URL: Smart, Green and Integrated Transport https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport. 

16. To feed the future, let’s make logistics and transport sustainable. World bank. URL: https://www.worldbank.org/en/search?q=logistics+innovation&currentTab=1. 

17. Varella L., Gonсalves M. Information Technology as the Main Competence in the Design of the Strategic Planning of Logistics Platforms. Journal of Technology Management & Innovation. 2013. Vol. 8(3). P. 160−172. DOI: 10.4067/S0718-27242013000400015.

Завантажити