СУЧАСНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

УДК:338.24:614.2

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-170-175

Автор:

Назарко Світлана Олексіївна, Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗАТ МНТУ імені академіка Ю. Бугая, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто процес переходу від адміністративної до економічної моделі управління закладом охорони здоров’я. Визначено можливість і специфіку застосування соціально-економічного та системного підходів до економічного управління закладом охорони здоров’я з урахуванням форми власності та сфери діяльності. Розглянуто вимоги до кандидатів на зайняття керівних посад у медичних закладах та виокремлено нові знання та вимоги, якими повинні володіти в Україні керівники медичних закладів. З’ясовано, що основний критерій маркетингу медичного закладу в час ринкової економіки – конкуренція якістю.

Ключові слова:

заклади охорони здоров’я; економічне управління; механізм управління

Список використаних джерел:

1. Бутко М. П., Колоша В. П., Попело О. В. Особливості локалізації економічного простору регіонів в умовах децентралізації владних повноважень. Економіка України. 2019. № 1. С. 60–74.

2. Бутко М., Тульчинський Р. Принципи становлення нового регіоналізму з використанням системного підходу. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. 2018. № 2 (14). С. 49–56. 

3. Грабовський В. А., Клименко П. М. Системний підхід до управління закладами охорони здоров’я. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. № 3. С. 136–142.

4. Дмитрук О. В. Управління адаптацією персоналу закладів охорони здоров’я в нових умовах господарювання. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 5(10). С. 182–186. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/33.pdf.

5. Ефективне управління медичними закладами. Можливості МІС. URL: https://euromd.com.ua/post-8164-efektivne-upravlinnya-medichnimi-zakladami-mozhlivosti-mis.

6. Мартинюк О. А., Курдибанська Н. Ф. Впровадження системи управління якістю в медичних закладах. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 6. С. 75–79.

7. Мельник Л. А. Сучасний керівник медичного закладу в умовах реформування здоровоохоронної галузі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1336.

8. Модернізація менеджменту системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи. Аналітична записка за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю, Тернопіль–Кам’янець–Подільський, 12–13 грудня 2018 року. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33636/1/pdf.

9. Науковий Менеджмент в медицині. URL: http://angio-veritas.com/innovatsiji/naukovoinnovatsijnyj-menedzhment.

10. Продовження медичної реформи: що зміниться у 2019 році? URL: http://yurgazeta.com/prodovzhennya-medichnoyi-reformi-shcho-zminitsya-u-2019-roci.html.

11. Смирнов С. О., Бикова В. Г. Механізм економічного управління закладами охорони здоров’я. Управління розвитком. 2016. № 3. С. 78–83.

12. Стефанишин Л. С. Теоретико-методичні основи застосування партисипативного управління закладом охорони здоров’я. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3. С. 160–166.

13. Устінов О. В. Управління медичним закладом в процесі реформи: що необхідно і чого не слід робити. Український медичний часопис. URL: https://www.umj.com.ua/article/127584.

14. Юринець З. В., Петрух О. А. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров'я України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 116–121.

15. Ямненко Т. М. Медична реформа: реалії України та міжнародний досвід. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2018. № 2. С. 116–120. 

Завантажити