МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

УДК:339.138

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-176-186

Автор:

Полковниченко Світлана Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шкулепіна Анастасія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито основні етапи маркетингової діяльності у сфері надання медичних послуг, серед яких важливу роль відіграють аналіз ринку (мікросередовища та макросередовища), сегментування ринку, розробка маркетингового комплексу тощо. Досліджено роль маркетингових комунікацій, за допомогою яких медичні заклади доносять до споживача вигоди від використання пропонованої послуги. Виділено основні інструменти комплексу маркетингових комунікацій. Досліджено онлайн та офлайн канали комунікації медичного закладу. Розглянуто процес планування комплексу комунікацій. Обґрунтовано рекомендації для складання медіаплану медичного закладу.

Ключові слова:

медична послуга; маркетинг медичних послуг; маркетингова діяльність; комунікації; медіаплан

Список використаних джерел:

1. Аристова Е. В. Специфические особенности медицинской услуги как экономической категории. Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. Экономика. Управление. 2012. № 2. С. 223–226.

2. Артюхіна М. В. Маркетингова діяльність закладів охорони здоров’я в умовах реформування галузі. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 2 (24). С. 135–137.

3. Зацна Л. Я., Івашків Т. І. Маркетинг медичних послуг та особливості розвитку ринку медичних установ в умовах трансформації економіки. Экономика Крыма. 2013. № 1(42). С. 363–367.

4. Иваненко Я. Маркетинг в медицине: его особенности и примеры использования. URL: https://blog.bigtime.ventures/marketing-v-meditsine-ego-osobennosti-i-primery-ispolzovaniya.

5. Калініченко О. О. Інструменти маркетингового дослідження в охороні здоров’я. URL: http://eprints.zu.edu.ua/29020/1/тези%20Калініченко.pdf.

6. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Д. Основы маркетинга. Москва: Вильямс, 2015. 752 с.

7. Манн І. Маркетинг без бюджету. 50 дієвих інструментів. Дніпро: Моноліт, 2018. 320 с.

8. Маркетинг медицинских услуг: практические решения. URL: http://cathedramag.ru/knowledgebase/маркетинг-медицинских-услуг-практич.

9. Марова С. Ф., Вовк С. М. Медична послуга як товар медичного ринку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_4_4.

10. Петрова Н. Г., Вишняков Н. И., Балохина С. А., Тептина Л. А. Основы маркетинга медицинских услуг: учеб. пособие. Москва: МЕДпрессинформ, 2008. 112 с.

11. Сержук А. В. Комплекс маркетингу на ринку охорони здоров’я. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2015. № 2 (71). С. 23–28.

12. Стеценко В. В Соціально-економічна сутність маркетингових комунікацій підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 43. С. 213–217.

13. Ямщиков А. С., Маева Е. И. Теоретические и методологические основы маркетинга медицинских учреждений. Менеджер здравоохранения. 2011. № 10. С. 28–35. 

Завантажити