ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯТОРНОЇ АРХІТЕКТУРИ ГЛОБАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ

УДК:338.4

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-219-227

Автор:

Сімонов Роман Вадимович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто специфіку сучасної регулятивної архітектури світового фармацевтичного ринку. Охарактеризовано особливості національного та наднаціонального рівнів регулювання фармацевтичного ринку, ідентифіковано ключових гравців на кожному рівні. Визначено, що різнорівневе представництво й диверсифікована діяльність регуляторних інститутів національного й наднаціонального рівнів останніми десятиліттями сформували «каркас» регуляторної архітектури глобального фармацевтичного ринку. Сформовано висновок, що для кожної держави пріоритетного значення набуває оптимізація регуляторних параметрів ринку в частині співвідношення протекціоністських і лібералізаційних інструментів і важелів.

Ключові слова:

фармацевтичний ринок; ЄС; транснаціоналізація; інновації; фармбізнес

Список використаних джерел:

1. Айтян Т. В. Сравнение систем лекарственного обеспечения в Европе и США: уроки для России. Региональная экономика: теория и практика. 2018. Т. 16. Вып. 4. С. 624–639. 

2. Гавриленко Н. І., Кулич Я. В. Тенденції та перспективи розвитку фармацевтичного ринку. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 1. С. 69–76. 

3. Деятельность регуляторных органов в сфере обращения ЛС – их функции и направления работы. Анализ основных элементов государственной системы обеспечения качества лекарственных средств. URL: http://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/%D0%A2% D0%B5%D0%BC%D0%B0-3-%D0%9D%D0%A4%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.pdf. 

4. Засимова Л. С. Государственное регулирование и стимулы к инновациям на российском фармацевтическом рынке. Инновации. 2008. № 11 (121). С. 79–82. 

5. Ільчук В. П., Гарбуз Т. В. Формування та розвиток медичного страхування в Україні та світі. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 1. С. 112–118. 

6. Клунко Н. С., Рета М. В. Мировой опыт ценообразования на рынке лекарственных средств и возможности его использования в России. Економіка промисловості. 2011. № 2-3. С. 257–263. 

7. Рослякова Е. А. Экономический анализ состояния и развития мировой фармацевтической отрасли в условиях процесса глобализации. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2015. № 1. С. 42–47. 

8. Хосева Е. Н., Морозова Т. Е. Организация контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на государственном уровне за рубежом и в Росси. Качественная клиническая практика. 2013. № 2. С. 53–58. 

9. Danzon P. M., Wang Y. The impact of price regulation on the launch delay of new drug — evidence from twenty-five major markets in the 1990s. NBER Working Paper 9874, 2003. 

10. Europe’s partnership for health. IMI. URL: https://www.imi.europa.eu. 

11.  Golec H. J., John A. Vernon European Pharmaceutical Price Regulation, Firm Profitability, and R&D Spending. NBER Working Paper 12676, 2006. 

12. Lanjouw O. J. Patents, Price Controls and Access to New Drugs: How Policy Affects Global Market Entry. NBER Working Paper 11321, 2005. 

13. McCalman P. International Diffusion and Intellectual Property Rights: An Empirical Analysis. Journal of International Economics. Department of Economics. U. C. Santa Cruz, 2004. 

14. Support to research. EMA. URL: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/support-research. 

15. Vernon J. A. Drug Research and Price Controls. Regulation Magazine, Winter 2002-03. P. 22–25. 

Завантажити