МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК:519.866[330.322:631.11]

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-238-245

Автор:

Бобровник Денис Олександрович, Львівський національний аграрний університет (вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, 80381, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто особливості використання методології економетричного моделювання для аналізу взаємозв’язків між розвитком галузі сільського господарства та окремими факторами, що визначають його функціонування. Обґрунтовано важливість залучення іноземних інвестицій в аграрну сферу Україні й побудовано лінійні однофакторні моделі залежності між виробництвом сільськогосподарської продукції та загальним обсягом прямих іноземних інвестицій, між рівнем рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств та обсягом таких інвестицій. Проведено оцінювання адекватності отриманих моделей.

Ключові слова:

модель; економіко-математичне моделювання; іноземні інвестиції; сільське господарство; рентабельність; сільськогосподарське підприємство

Список використаних джерел:

1. Безп’ята І. В. Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки: монографія. Миколаїв: МНАУ, 2016. 337 с.

2. Гришова І. Ю., Стоянова-Коваль С. С. Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвестиційної привабливості. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 2. С. 195–204. 

3. Офіційні статистичні дані / Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

4. Патика Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 26–31. 

5. Чернишев В. Г., Окара Д. В., Ковальова І. Л. Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарство за регіонами України. Агросвіт. 2019. № 1. С. 36–46. 

6. Шкарлет С. М., Гонта О. І., Дубина М. В. Особливості застосування системного підходу до пізнання економічних явищ. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4 (8), ч. 1. С. 9–17. 

Завантажити