ІНДИКАТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК:332.146.2

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-265-277

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Коваль Крістіна Павлівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні положення концепції сталого регіонального розвитку, окреслено цілі та завдання розвитку в контексті державної регіональної політики. Проведено аналіз низки факторів регіональних ризиків, що слугують індикаторами сталого стратегічного розвитку регіонів України в економічній та соціальній площині як за власною оцінкою громадян, так і за офіційними даними Державної служби статистики України. За допомогою запропонованих індикаторів виявлено нагальні проблеми економічної та соціальної детермінант сталого розвитку територій з актуалізацією потреби у вирівнюванні пропорцій регіонального розвитку, а також запропоновані заходи щодо прискорення економічного зростання добробуту населення та сприяння справедливому соціальному розвитку.

Ключові слова:

сталий розвиток; індикатори сталого розвитку; економічна активність населення; неформальна зайнятість; грошові витрати домогосподарств

Список використаних джерел:

1. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2018 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 379 с.

2. Декларація Ріо-де Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку № 995_455 від 14.06.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455.

3. Довкілля України за 2018 рік: стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 2014 с.

4. Економічна активність населення України 2018: стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 205 с.

5. Про зайнятість населення: Закон України № 5067-VI від 05.07.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-175. 

6. Оліфіренко Л., Коваль К. Макроекономічні аспекти реформування системи соціального захисту населення в реалізації стратегії подолання бідності в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 1(13). С. 7–16. DOI: 10.25140/2411-5215-2018-1(13)-7-16.

7. Регіони України 2019. Ч. І: стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 309 с.

8. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів: стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 78 с.

9. УКРАЇНА 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. Львів: Кальварія, 2017. 164 с. 

Завантажити