ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ЯК ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ

УДК:330.543.624:332

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-289-297

Автор:

Самійленко Галина Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена вивченню теоретичних засад діяльності спеціальних (вільних) економічних зон як форми територіально-галузевої організації господарства регіонів. З’ясовано визначення та функціональні типи спеціальних (вільних) економічних зон відповідно до законодавства України. Надано характеристику існуючих вітчизняних спеціальних (вільних) економічних зон та визначено основні показники їх функціонування. Досліджено основні цілі, завдання, вихідні критерії, причини та умови створення спеціальних економічних зон та вплив їхньої діяльності на організацію регіонально-господарських систем. Наведено класифікацію спеціальних економічних зон. З’ясовано основні переваги та недоліки зазначеної форми територіально-галузевої організації господарства на основі вивчення закордонного та вітчизняного досвіду їх функціонування.

Ключові слова:

спеціальні (вільні) економічні зони; територіально-галузева організація господарства регіону; мета та завдання спеціальних економічних зон; переваги та недоліки спеціальних економічних зон

Список використаних джерел:

1. Special Economic Zones. Progress, Emerging Challenges, and Future Directions / Eds.: T. Farole, G. Akinci.Word Bank Group, 2011. 346 p.

2. Special economic zones. Political priority, economic gamble. The Economist. 2015. April 4. URL: http://www.economist.com/news/financeandeconomics/21647630freetradezonesaremorepopula reverwithpoliticiansifnot.

3. Гусєв Ю. В. Поняття спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 59–65.

4. Special economic zones: perfomance, lessons learned and implications for zone development. The Multi Donor Investment Climate Advisory Services of the World Bank Group (FIAS), 2008. URL: https://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment!generation!toolkit/upload/ SEZ!Report!April2008.pdf.

5. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992 № 2673-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua.

6. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a321bee-7eaf-48c9-88881933f263a96d&title=OsnovniPokaznikiPoSez?lwjccvqxbcoakbcv?zfkegdxuojzwskbz?rgtdqesrixsbmf kb?tmwjjqgkuvqezfbz?klwqgmpldnrpcvxl?vqgtkufkepceiqgd?gmpcvocvqgkuvhvh?lwqqepojqxbmfkl u?mixsklnrixbjccez?fumynksbjccvqgkl?qxlnhmpepcojjsia?esrzfkufumynkbjz?mwsixufrihfbtmyu?vxb cesiahvqgkuvh?wsbjsbceiqqnhmyu?cvhydxbttdnzriqe?plufbzrihojjsrzf?ioclnydgmixbtkuf?kepcoakldn rpldnr?ahocezwskskbzriq?vqgkumywjzynrgtm?klnrioccepeihvxb?klnaynzarpvqnhmy.

7. Чмир О. С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти). Київ: Східний видавничий дім, 2001. 276 с.

8. Штань М. В. Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства. Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. 2015. № 10. С. 71–77.

9. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / О. М. Алимов та ін.; за заг. ред. В. І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. Запоріжжя: КПУ, 2014. 798 с. 

Завантажити