ВИЗНАЧЕННЯ ЛАТЕНТНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОДАТКОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАНАЛИ НЕЛЕГАЛЬНОГО ВИВЕДЕННЯ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

УДК:336.02: 330.322

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-353-360

Автор:

Бойко Антон Олександрович, Сумський державний університет (вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна)

Боженко Вікторія Володимирівна, Сумський державний університет (вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано масштаби виведення капіталу в Україні та світі. Визначено вплив значущих латентних факторів впливу на податковий та інвестиційний канали нелегального виведення капіталу. Актуальність обраного дослідження зумовлена тим, що країна зазнає масштабних збитків від таких операцій як зменшення підприємствами бази оподаткування, ухилення від оподаткування, приховування справжніх джерел походження фінансових ресурсів, виведення коштів в офшорні зони тощо. Методологічний інструментарієм проведеного дослідження є кореляційно-регресійний аналіз. Інформаційною базою для визначення латентних факторів впливу на податковий та інвестиційний канали нелегального виведення капітал обрано 19 індикаторів. Проведений аналіз засвідчив необхідність здійснення комплексних заходів, які будуть охоплювати не лише удосконалення системи фінансового моніторингу та фіскальної служби, але й реформування всієї економічної системи.

Ключові слова:

нелегальне виведення капіталу; латентні фактори; тіньова економіка; податки; інвестиції

Список використаних джерел:

1. Дубровський В., Черкашин В. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні. Інститут соціально-економічної трансформації. Київ, 2017. 36 с. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Instrumentyuhylyannya-vid-splatypodatkiv-2017-1.pdf.

2. Дубровський В., Черкашин В., Гетман О. Як зменшити можливості для ухилення від сплати податків при імпорті та продажі товарів, зокрема через зловживання спрощеною системою оподаткування? / Інститут соціально-економічної трансформації. Київ, 2017. 36 с. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Yak-zmenshyty-mozhlyvosti-dlya-uhylennya-vidsplaty-podatkiv-pry-importi-ta-prodazhi-tovariv-zokrema-cherez-zlovzhyvannya-sproschenoyusystemoyu-opodatkuvannya.pdf.

3. Огреба С. В. Статистичне оцінювання обсягів втечі капіталу з України. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2013. Вип. 22. С. 86–93. 

4. Статистична інформацій Національного банку України: веб-сайт. URL: https://www.bank.gov.ua/statistic.

5. Статистична інформацій Світового банку: веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org/.

6. Ретроспективний аналіз даних щодо обсягів прямих іноземних інвестицій, в яких кінцевим контролюючим інвестором є резидент round tripping за 2010–2018 рр. / Департамент статистики та звітності Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=73849830.

7. Різник Н. С. Методологічні підходи до оцінки втечі капіталу з регіону. Економічні науки: Облік і фінанси. 2012. Вип. 9(3). С. 146–161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(3)__21.

8. Самусевич Я. В., Височина А. В. Зарубіжні практики оцінювання обсягів виведення капіталу: методологічний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 21, ч. 2. С. 81–85.

9. Тютюник І. В., Кобушко Я. В. Інструменти мінімізації податкового навантаження економічними суб'єктами в Україні: порівняльний аналіз та ефекти від застосування. Економічний аналіз. 2018. Том 28, № 4. С. 122–130.

10. Cobham A., Janský P. Measuring Misalignment: The Location of US Multinationals’ Economic Activity versus the Location of their Profits. Development Policy Review. 2017. Vol. 37 (1). P. 91–110.

11. Crivelli E., Ruud A. de Mooij, Keen M. Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries. IMF Working Paper. 2015. Vol. 15/118.

12. Finance & Development: Follow the money. International Monetary Fund. 2019. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/fd0919.pdf.

13. Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014 / Global Financial Integrity. 2016. URL: http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/05/GFI-IFF-Report-2016_final.pdf. 

Завантажити