ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ КРАЇН ІЗ РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

УДК:336.7

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-361-368

Автор:

Дудченко Вікторія Юріївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано економічні фактори сучасного розвитку країн із розвиненою ринковою економікою: Канада, США, Японія, Італія, Німеччина, Великобританія, Франція. Досліджено та обґрунтовано особливості впровадження центральними банками країн із розвиненою ринковою економікою заходів монетарної політики. Проведено систематизацію елементів механізму забезпечення фінансової стабілізації центральними банками країн із розвиненою ринковою економікою. Охарактеризовано сучасні напрями у сфері забезпечення фінансової стабільності, зокрема, проєкт «Озеленення Банку Канади». Охарактеризовано заходи, які використовували центральні банки країн із розвиненою ринковою економікою для запобігання виникненню криз у фінансовій системі.

Ключові слова:

світова фінансова криза; центральний банк; монетарна політика; інструменти монетарної політики; цінова стабільність; фінансова стабільність

Список використаних джерел:

1. Балянт Г. Р., Гордій Н. Р. Грошово-кредитна політика центральних банків провідних країн світу в кризовий період. Наукові записки. Серія економіка. 2013. Вип. 22. С. 4–7.

2. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках. Вісник НБУ. 2009. № 5. С. 20–30.

3. Лютий І. Фінансово-економічна криза 2008-2010 рр.: деякі чинники та уроки. Вісник НБУ. 2011. № 1. С. 10–16. 

4. Стечишин Т. Б., Руда О. Я. Дослідження монетарної політики Європейського центрального банку у контексті глобальних фінансових змін: уроки для України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 1061–1068.

5. Монетарна політика. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/20/Monetary-Policy-and-Central-Banking.

6. Звіт про фінансову стабільність. Офіційний сайт центрального банку Італії. URL: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2019-2/index.html.

7. Звіт про фінансову стабільність. Офіційний сайт центрального банку Німеччини. URL: https://www.bundesbank.de/en/tasks/financial-and-monetary-system/financial-and-monetary-stability623914. 

Завантажити