НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК:657.1:167

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-387-395

Автор:

Пілевич Дмитро Станіславович, Національний університет ДФС України (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201. Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано вплив процесів діджиталізації національної економіки на стан бухгалтерського обліку країни. Проаналізовано ключові тенденції у впровадженні інформаційних технологій у діяльність підприємств України. Виокремлено основні напрями розвитку системи бухгалтерського обліку в епоху діджиталізації. Автором акцентовано на актуалізації в умовах діджиталізації економіки, діяльності з удосконалення обліку капітальних витрат в об’єкти інтелектуальної власності та обліково-аналітичного забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок. Встановлено, що цифровізація бухгалтерського обліку може супроводжуватись виникненням низки загроз і ризиків. Реалізація сформульованих у статті пропозицій з удосконалення системи бухгалтерського обліку дозволить підвищити рівень її адаптивності до викликів цифровізації національної економіки, організувати оперативний рух інформації, фаховий її аналіз та оцінку.

Ключові слова:

діджиталізація; система бухгалтерського обліку; інформаційне суспільство; інформаційні технології; комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності; аудит

Список використаних джерел:

1. Канцедал Н. А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів. Облік і фінанси. 2019. № 1 (83). С. 28-34.

2. Пілевич Д. С. Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку. Проблеми економіки. 2015. № 1. С. 209-217. 

3. Цифрова адженда України – 2020: Проект. Концептуальні засади (версія 1.0). HITECH office. Грудень, 2016. URL: ucci.org.ua/uploads/files/ 58e78ee3c3922.pdf.

4. Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL: thedigital.ua/ministry.

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Овчарик Р. Ю. Аудит на базі комп’ютерних програм: продуктивність, рентабельність та тенденції розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 1. С. 68–72. 

7. Фабіянська В. Ю., Бельдій А. М. Комп’ютерний аудит в Україні в контексті вимог європейського законодавства. Облік і фінанси. 2019. № 3 (85). С. 129–137.

8. Уманців Г. В., Мартинів І. К. Обліково-аналітичне забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Облік і фінанси. 2019. № 3 (85). С. 55–61.

9. Столярчук Н. М. Облік капітальних витрат в об’єкти інтелектуальної власності. Облік і фінанси. 2018. № 4 (82). С. 70–76. 

10. Жураковська І. В. Облік інтелектуальної власності в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Луцький державний технiчний унiверситет. Київ, 2008. 17 с. 

Завантажити