ФАКТОРИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ FINTECH ІННОВАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

УДК:330.341:336.7

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-396-402

Автор:

Рубанов Павло Миколайович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті узагальнено та систематизовано підходи вітчизняних та закордонних дослідників до визначення факторів і передумов розвитку FinTech інновацій у національній економіці. На основі аналізу наукових джерел автором запропоновано визначати технологічний розвиток як основну передумову та основу розвитку FinTech інновацій, а тригером трансформації фінансового сектору і його динамічної цифровізації – світову фінансову кризу 2008 року. Фактори, що сприяли поширенню технологічних інновацій у фінансовій сфері, класифіковано за трьома групами: фактори зміни споживчого попиту, фактори кризи традиційного банкінгу та фактори регуляторного характеру.

Ключові слова:

FinTech; інновації; цифровізація; фінансовий сектор; національна економіка

Список використаних джерел:

1. Белінська Г. В. Ринок фінансових інновацій: сутність, особливості та передумови створення. Наукові праці НДФІ. 2016. № 1. С. 137-149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2016_1_11.

2. Деркач А. О., Корнєєва М. В., Абакуменко О. В. Діджиталізація банківського сектору України. Фінансові дослідження. 2016. № 1. URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf.

3. Д’яконова І., Павленко Л., Криклій О. Сучасний стан та перспективи колаборації банків та FinTech. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 190–199.

4. Коваленко В. В. Розвиток FinTech: загрози та перспективи для банків України. Приазовський економічний вісник. 2018. № 4(09). С. 127–133.

5. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог. URL: http://data.unit.city/fintech/ fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf.

6. Ekpu V. Measuring and Reporting Financial Innovation Performance and its Impact. Conference paper: Financial Regulation, Measuring and Reporting Innovations in the Financial Sector. Dubai, UAE, 2015.

7. Financial Stability Implications from FinTech. Financial Stability Board. 27 June 2017. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf.

8. Security challenges in the evolving FinTech landscape. PwC. URL: https://www.pwc.in/assets/ pdfs/consulting/cyber-security/banking/security-challenges-in-the-evolving-fintech-landscape.pdf.

9. The FinTech Index: Assessing digital and financial inclusion in developing and emerging countries. ING Economics Department. November 2016. URL: https://www.ing.nl/media/ ING_EBZ_fintech-index-report_tcm162-116078.pdf.

10. World FinTech Report 2017. Capgemini, LinkedIn and Efma. URL: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/09/world_fintech_report_2017.pdf. 

Завантажити