ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

УДК:336.132.11

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-403-411

Автор:

Савастєєва Оксана Миколаївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано динаміку змін основних бюджетних показників на місцевому рівні та виділено характерні тренди. Запропоновано науково-методичний підхід до комплексної оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів, який вирізняється змістовною наповнюваністю факторів позитивного й негативного впливу на рівень розвитку доходної і видаткової складових місцевого бюджету, включає два рівні аналізу (оперативний і фундаментальний) та передбачає побудову інтегрального показника в контексті визначення заходів, необхідних для активізації інструментів державної політики щодо залучення додаткових джерел фінансування в умовах децентралізації. Розраховано інтегральний показник фінансової стійкості місцевих бюджетів України у 2019 році та встановлено, що в більшості областей він мав тенденцію до зниження, крім Чернігівської, Харківської, Миколаївської, Кіровоградської, Київської, Вінницької областей та м. Київ. Обґрунтовані переваги й перспективи використання запропонованого підходу в умовах фінансової децентралізації.

Ключові слова:

місцеві бюджети; фінансова стійкість; міжбюджетні відносини; фінансова децентралізація; державна політика

Список використаних джерел:

1. Возняк Г. Фінансова децентралізація та стале ендогенне зростання регіонів: формалізація напрямів впливу. Світ фінансів. 2019. № 2(59). С. 49–59.

2. Фінанси регіону: навч. посіб. / М. А. Коваленко та ін. Херсон: Олді-плюс, 2011. 312 с.

3. Мироненко М. Ю., Гайдей О. В. Джерела формування фінансових ресурсів регіону. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. № 4(89). С. 52–58.

4. Об’єднання громад. Децентралізація влади. URL: http://decentralization. gov. ua/ region.

5. Фінансова децентралізація: експерти розповіли про результати. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10670.

6. Лучко М. Децентралізація: окремі питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів. Галицький економічний вісник. 2018. № 2(55). С. 121–128.

7. Юрій С. М. Теоретичні питання інформаційної модернізації казначейського обслуговування бюджетів. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Вип. 1. С. 196–204. 

Завантажити