ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

УДК:339.13;334.7.012.64;338.242;663.

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-426-441

Автор:

Каламан Ольга Борисівна, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто актуальність дослідження терміна «конкуренціяа», проаналізовано недоліки основної частини існуючих визначень поняття «конкурентоспроможність підприємства» та запропоноване його альтернативне формулювання. Доведена важливість та вагомість державної підтримки в розвитку конкурентоспроможного малого та середнього підприємництва. Наведено приклади державного регулювання малого та середнього підприємництва в провідних країнах світу. Проаналізовано основні показники діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва та кількість малих підприємств України за останні роки. Показана питома вага малих та середніх підприємств у загальній кількості існуючих підприємств України. Виявлено, що для Одеської області актуальним є розвиток виноробних підприємств малого та середнього бізнесу. Доведено, що на ринку виноградарства й виноробства Одеського регіону можна констатувати підвищення конкурентоспроможності діяльності малих та середніх підприємств виноградарської галузі. Проте діяльність виноробних підприємств залежить від державної політики в цій сфері, що не повною мірою використовують і можливості самих фірм щодо підвищення впізнаваності, підвищення купівельної прихильності й лояльності, розширення ринків збуту.

Ключові слова:

конкуренція; конкурентоспроможність; конкурентний потенціал підприємства; мале та середнє підприємництво; державне регулювання; виноробні підприємства

Список використаних джерел:

1. Вагін С. А. Тенденції розвитку корпоративного управління в світовій економіці. СанктПетербург: СПбГУЕФ, 2012. 181 с.

2. Воронов А. Міжнародна конкуренція в XXI столітті. Маркетинг за кордоном. 2009. № 2. С. 16–24.

3. Грузинів В. П. Економіка підприємства. Москва: Фінанси і статистика, 2014. 208 с. 

4. Державна служба статистики України: [вебсайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

5. Дзахмішева И. Ш. Методика оцінка конкурентоспроможності послуги в роздрібній торговельній мережі. Маркетинг за кордоном. 2012. № 3. С. 40–48. 

6. Калятін В. О., Наумов В. Б., Никифорова Т. С. Досвід Європи, США та Індії в сфері державної підтримки інновацій. Юридичний Журнал. 2011. Вип. 1, № 76. С. 8–9. 

7. Лебедєва І. Тенденції науково-технічного розвитку малого бізнесу в Японії. Проблеми теорії і практики управління. 2017. Вип. 2, № 3. С. 33–35. 

8. Лебедєва Л. США: держава і малий бізнес. Людина і праця. 2009. № 3. С. 13–14. 

9. Малий бізнес по-японські. URL: https://www.openbusiness.ru/html_ euro/Japan_open6.htm.

10. Попов М. В японському розрізі. Бізнес журнал. URL: http:/offline.busness-magazine.ru/ 2003/36/110572. 

11. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14. 

12. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 504-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80. 

13. У Фінляндії 65 % ВВП виробляє малий бізнес. Економіка.by. URL: http://www.ekonomika.by/?option=com_content&catid=140&id=17158&view=article&Itemid=273& fontstyle=f-larger. 

14. Comparison of Methods For Determining The Competitiveness of Enterprises To Determine MarketStrategy / S. Bondarenko and other. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Issue 13, № 9. P. 890–898. 

15. Kalaman O., Okulicz-Kozaryn W., Purtskhvanidze O. Risk as a specific component of strategic enterprises management in the agrarian sector in the current conditions of Ukraine development. Food Industry Economics. 2019. Vol. 11, Issue 2. P. 54–61. DOI: 10.15673/fie.v11i2.1395. 

16. Managing the Competitiveness of the Enterprise in the Context of Transformational Change / N. Kuprina та ін. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Вип. 2, № 8. С. 4909–4914. 

17. Wine-and-spirits.md: [вебсайт]. URL: https://wine-and-spirits.md/oiv-o-mirovom-proizvodstve-ipotreblenii-vina-v-2018-g.   

Завантажити