НАДАННЯ КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МУЗЕЙНІ ПРЕДМЕТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

УДК:657.37

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-442-450

Автор:

Герасименко Ольга Миколаївна, Університет державної фіскальної служби України, (вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08201, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті сформовано підходи до вибору, розміщення та організації інформації про музейні предмети для її відображення чи розкриття у фінансовій звітності. Здійснено оцінку корисності цієї інформації та запропоновано авторський підхід до визнання музейних предметів. Встановлено необхідність доповнення ф. № 1-дс «Баланс» через введення до розділу «Нефінансові активи» статті «Активи спадщини», ф. № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» через включення додаткового розділу «Активи спадщини», а також пояснень до фінансової звітності. Надання інформації про наявність, рух, стан музейних предметів та політику управління ними сприятиме підвищенню якісних характеристик фінансової звітності суб’єкта державного сектору.

Ключові слова:

представлення фінансової звітності; корисність інформації; визнання музейних предметів; інформація для відображення; інформація для розкриття; суттєвість та об’єднання

Список використаних джерел:

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»: затв. наказом МФУ від 28.12.2009 р. № 1541. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10. 

2. Гливенко В. В., Лень В. С. Cуттєвість у бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3(15). С. 171–183.

3. Accrual Practices and Reform Experiences in OECD Countries. OECD Publishing, Paris. OECD/IFAC. 2017. URL: https://www.iaasb.org/system/files/publications/files/Accrual-Practicesand-Reform-Experiences-OECD-Countries.pdf.

4. Aversano N., Christiaens J. Governmental financial reporting of heritage assets from a user needs perspective: Governmental Financial Reporting of Heritage Assets. Financial Accountability & Management. 2014. № 30(2). Р. 150–174. URL: https://dx.doi. org/10.1111/faam.12032.

5. Barker P. Heritage Assets Can Accounting do Better? Accountancy Ireland. 2006. № 38(4). Р. 48–50.

6. Barton A. D. Accounting for public heritage facilities – assets or liabilities of the government? Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2000. № 13(2). Р. 219-236. URL: https://dx.doi.org/ 10.1108/09513570010323434. 

7. Biondi L., Giulio Grandis F., Mattei G. Financial reporting for heritage assets. Towards an international public sector accounting standard? Working Paper. 2018. № 1. 20 р. URL: https://docplayer.net/153094140-Financial-reporting-for-heritage-assets-towards-an-internationalpublic-sector-accounting-standard.html.

8. Financial Reporting for Heritage in the Public Sector. Consultation Paper. IPSASB. 2017. URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Consultation-Paper-FinancialReporting-for-Heritage-in-the-Public-Sector.pdf. 

9. FRS 30 «Heritage assets»: Accounting Standards Board UK, June 2009. URL: http://frc.org.uk/Our-Work/Publications /ASB/FRS-30-Heritage-Assets-(June-2009)-File.pdf.

10. GRAP 103 «Heritage Assets»: ASB, South Africa, July 2008. URL: http://www.asb.co.za/LinkClick.aspx? fileticket=ownCoJYOxxc%3d&portalid=0.

11. Hay L. E., Antonio J. F. What users want in government financial reports. Journal of Accountancy. 1990. № 170(2). Р. 91. 

12. Hone P. The financial value of cultural, heritage and scientific collections: a publicmanagement necessity. Australian Accounting Review. 1997. Vol. 7. № 1. Р. 38–43. 

13. IPSAS 1 «Presentation of Financial Statements»: IPSASB, May 2000 (revised 2006). URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2018-Volume-1.pdf.

14. IPSAS 17 «Рroperty, plant and equipment»: IPSASB, December 2001 (revised 2006). URL: https://www.ifac.org/system/files/publications /files/ipsas-17-property-plant-2.pdf. 

15. Lacerra A., Stafford A. Heritage assets: The UK accounting challenge. In Proceedings from CIGAR 12th biennial conference. 2009. Modena: Italy.

16. Lee J., Fisher G. Infrastructure assets disclosure in Australian public sector annual reports. Accounting Forum. 2004. № 28(4). Р. 349–368. URL:https://dx.doi.org/10.1016/j.accfor.2004.08.002.

17. Mack J., Ryan C. Reflections on the theoretical underpinnings of the general-purpose financial reports of Australian government departments. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2006. № 19(4). Р. 592–612. URL: https://dx.doi.org/10.1108/09513570610679146. 

18. Noaman, N., Ouda, H., Christiaens, J. Indexing financial reporting information for heritage Management. E a M: Ekonomie a Management. 2018. № 21(2). Р. 186–207. URL: https://www.researchgate.net/publication/326035405_Indexing_financial_reporting_information _for_heritage_management. 

19. Robbins W. A. Consensus between preparers and users of municipal annual reports: an empirical analysis. Accounting and Business Research. 1984. № 14(54). Р. 157–162. URL: https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/00014788.1984.9729202.

20. SFFAS 29 «Heritage Assets and Stewardship Land»: FASAB, July 7, 2005. URL: http://files.fasab.gov/pdffiles/handbook_sffas_29.pdf.

21. Standard 17 «Heritage Asset»: CNOCP, February 2013. URL: http://www.economie.gouv.fr/ files/files/directions_services/cnocp-en/opinion/board_opinion/2013/Opinion-n-2013-03-Standard-17.pdf.

22. The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities: IPSASB, January 2013. URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASBPublic-Sector-Conceptual-Framework.pdf. 

Завантажити