ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

УДК:697.34:620.34

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-451-460

Автор:

Жолобецька Марина Борисівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті узагальнено науковий матеріал із досліджуваної теми, обґрунтовано ідею про те, що на сучасному етапі гостро постає питання в необхідності реформуванням галузі теплопостачання, виправлення незадовільного фінансового стану підприємств, впровадження заходів енергоефективності та їх фінансування. Наведено низку ключових характеристик базових моделей ринку централізованого теплопостачання в Європейському Союзі, серед яких: модель «єдиного покупця» та модель «відкритих тепломереж». Вивчено основні правові, економічні та організаційні засади діяльності об’єктів сфери теплопостачання в Україні. Встановлено механізми спрямування коштів у енергоефективність, які відрізняються джерелом коштів та кількістю сторін, що задіяні в процесі від виділення коштів кредитором до їх використання. Наведено основні проєкти, що фінансуються МФО: «Фонд енергоефективності» (у проекті Уряду); «Розвиток муніципальної інфраструктури України» – ЄІБ (незв’язний кредит) (KfW); «Енергозбереження» (НЕФКО); «Проект Укрсімбанку та МБРР, IQ Energy» (ЄБРР, ESP, інше); Демо-Україна (НЕФКО), «Чисте виробництво» (НЕФКО) та позики ЄБРР; Урядова програма «Теплих» кредитів; пільгове кредитування від фонду молодіжного будівництва; пряме банківське кредитування. Доведено, що діюча методика розроблення схем теплопостачання потребує доопрацювання з метою надання органам місцевого самоврядування повноцінного та ефективного інструменту довгострокового планування теплопостачання населених пунктів.

Ключові слова:

сфера житлово-комунальних послуг; фінансування; реформування; енергоефективність; теплопостачання; тарифоутворення; модернізація; закордонний досвід; кредити

Список використаних джерел:

1. Абакуменко О. В., Лукяшко П. О., Роговий А. В., Забаштанський М. М. Теоретичні засади та практичні аспекти ціноутворення житлово-комунального господарства України. Проблеми і перспективи економіки і управляння. 2015. № 2 (2). С. 56–63. 

2. Енергетична стратегія України на період до 2030 року від 24.07.2013. URL: http://zakon.rada.gov.ua/signal/ kr06145a.doc. 

3. Жолобецька М. Б. Особливості досліджень економічних збитків від ненадійності системи електропостачання. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. 2018. Вип. 63. C. 148–156. 

4. Зарубіжний досвід розвитку систем централізованого та автономного тепло- та електропостачання. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/5.-TSentralizovane-ta-avtonomneteplozabezpechennya.pdf. 

5. Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2017 році. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pro-vikonannya-ugodi-proasotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-ta-evropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf. 

6. Лук’яшко П. О. Електронергетика як об’єктне поле проведення фінансових досліджень. Фінансові дослідження. 2019. № 1 (6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/172.pdf. 

7. Механізми фінансування заходів енергоефективності в Україні. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Mehanizmi-finansuvannya-zahodivenergoefektivnosti-v-Ukrai--ni.pdf. 

8. План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2021–2022 роки). URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/GK43213. 

9. Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання: затв. НКРЕП 03.06.2019 р. URL: https://www.nerc.gov.ua/?id=23972. 

10. Про державне регулювання у сфері комунальних послуг: Закон України від 09.07.2010 р. № 2479-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1875-15. 

11. Про енергетичну ефективність будівель: Закон України від 22.06.2017 р. № 1707-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2118-19. 

12. Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/869-2011-%D0%BF#n20. 

13. Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. № 265. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/265-2018-%D0%BF. 

14. Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу: Закон України від 05.04.2005 р. № 2509-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2509-15. 

15. Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання: Закон України від 22.06.2017 р. № 2119-VIIІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2119-19. 

16. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Закон України від 22.09.2016 р. № 1540-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1875-15. 

17. Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA): Закон України від 05.12.2017 № 2222-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2222-19. 

18. Про теплопостачання: Закон України від 02.06.2005 р. № 2633-ІV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2633-15. 

19. Про Фонд енергоефективності: Закон України від 08.06.2017 р. 2095-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2095-19. 

20. Системно врегулювати питання боргів підприємств теплоенергетики можливо на законодавчому рівні. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/sistemno-vregulyuvati-pitannya-borgivpidpriyemstv-teploenergetiki-mozhlivo-na-zakonodavchomu-rivni-alona-babak.  

Завантажити