РИЗИКИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РИНКУ

Автор:

Савченко Володимир Федорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Шатирко Д.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сутність, природу та види ризиків венчурного інвестування. Розкрито їх значення та роль у розвитку венчурної індустрії як однієї з її складових. Вивчено вплив ризиків на становлення венчурного бізнесу в Україні. Надано пропозиції щодо розвитку венчурного інвестування в державі.

Ключові слова:

ризик, венчурний капітал, інвестиції, інновації, венчурний ринок

Список використаних джерел:

  1. Муляр Т. В. Функції венчурного капіталу в контексті фінансової безпеки країни / Т. В. Муляр // Економічні науки. Cерія: облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(2). – С. 452–458.

  2. Global venture capital insights and trends – Ernst & Young [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_venture_capital_insights_ and_trends_2014/$FILE/EY_Global_VC_insights_and_trends_report_2014.pdf.

  3. National Venture Capital Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nvca.org/.

  4. Шотік Т. М. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури / Т. М. Шотік // Вісник Національного університету «Львів. політехніка». – 2008. – № 633. – С. 805–813.

  5. Лапко О. О. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного розвитку економіки / О. О. Лапко // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 3. – С. 25–42.

  6. Панягина А. Е. Подходы к пониманию и классификации рисков / А. Е. Панягина // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. – 2012. – № 6. – С. 7–9.

  7. Жовтанецький Н. О. Класифікація ризиків венчурного інвестування / Н. О. Жовтанецький // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2008. – № 1–2. – С. 87–92.

  8. Винников А. Г. Классификация рисков и методы управления рисками венчурных фондов [Электронный ресурс] / А. Г. Винников. – Режим доступа : http://morvesti.ru/archive/tdr/element.php?IBLOCK_ID=66&SECTION_ID=1388&ELEMENT_ID=2924.

  9. Українська асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/.

Завантажити