ОБҐРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор:

Малахова Ю.А., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена визначенню параметричної моделі граничного значення коефіцієнта податкового навантаження, яке розмежовує діяльність підприємства на зони виживання та розвитку. Встановлено зв’язок між економічною рентабельністю активів та коефіцієнтом податкового навантаження підприємств. Здійснено аналіз граничного коефіцієнта податкового навантаження розвитку на середніх підприємствах вантажного автомобільного транспорту.

Ключові слова:

система оподаткування, підприємство, економічна діяльність, податкове навантаження, рентабельність

Список використаних джерел:

  1. Новіков М. А. Порівняльний аналіз методик визначення податкового навантаження та шляхи їх удосконалення / М. А. Новіков // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 284–288.

  2. Горб В. А. Управління податковими платежами підприємства : дис. ... канд. екон. наук / В. А. Горб. – Дніпропетровськ, 2005. – 194 с.

  3. Вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua.

  4. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : Инфра, 1998. – 479 с.

  5. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2009. – 305 с.

  6. Малахова Ю. А. Методичні засади визначення податкового навантаження на підприємствах автомобільного транспорту / Ю. А. Малахова // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 11. – С. 17–20.

  7. Дані компанії Простобанк Консалтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.prostobiz.ua.

Завантажити