СТАН ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КАЗАХСТАНУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор:

Туров В.В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено стан поточного рахунку платіжного балансу Казахстану в умовах фінансової нестабільності. Виявлено, що девальвація національної валюти привела до незначного покращення сальдо поточного рахунку при одночасній великій залежності економіки від кон’юнктури світових енергетичних ринків. Погіршення поточного рахунку у разі зниження ціни на нафту до 50–60 доларів пов’язано зі скороченням вартісного обсягу експорту, який, у свою чергу, чинить тиск на торговий баланс. Погіршення показника рахунку поточних операцій посилить тиск на тенге.

Ключові слова:

платіжний баланс, макроекономічна політика, девальвація, фінансова нестабільність, відкрита економіка

Список використаних джерел:

  1. Биляшева М. Х. Влияние инвестиционных процессов на экономический рост в Казахстане : дис. д-ра : спец. 08.00.00 «Экономические науки» / М. Х. Биляшева ; ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. – Астана, 2009. – 110 с.

  2. Габдуллина А. С. Инновационная деятельность в регионах Казахстана / А. С. Габдуллина // Саясат-Policy. – 2010. – № 8. – С. 33–38.

  3. Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан // Статистический сборник. – Астана, 2010. – 122 с.

  4. Инновационная экономика Казахстана и Китая: опыт и перспективы. – Алматы : ИД Эксклюзив, 2008. – 360 с.

  5. Исламский Банк Развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.isdb.org.

  6. Каримова З. Минеральные ресурсы Казахстана и мира / З. Каримова, Э. Умирбаева // Экономика и статистика. – 2002. – № 2. – С. 40–48.

  7. Касенов Е. Влияние Таможенного союза на экономику Республики Казахстан / Е. Касенов // Экономика и статистика. – 2010. – № 1. – С. 4–6.

  8. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ШОТТАРЫ 2010–2014 / Статистикалық жинақ. – Астана, 2015. – 126 с.

  9. Статистика платежного баланса. Национальный банк Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.nationalbank.kz.

  10. Экономика Казахстана в 2015 году: ожидания и прогнозы : аналитический доклад [Электронный ресурс]. – Астана, 2015. – Режим доступа : http://forbes.kz/download/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%202.%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF.-%20%2012.03.2015%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf.

Завантажити