ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Автор:

Волот Олена Ігорівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Гордієнко А.М., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано переваги впровадження електронної звітності в оподаткуванні. Визначено можливі проблеми та ризики під час впровадження електронної звітності в оподаткуванні.

Ключові слова:

електронна звітність, Державна фіскальна служба України (ДФС), оподаткування

Список використаних джерел:

  1. Електронне оподаткування: сутність та перспективи застосування : [монографія] / П. В. Мельник, А. М. Новицький, О. А. Долгий, С. П. Ріппа та ін. ; за заг. ред. П. В. Мельника. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – 332 с.

  2. Запровадження електронної звітності: світовий досвід [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/.

  3. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/166710.html.

  4. Мельник Т. Податкова звітність в електронному вигляді: теорія та практика / Т. Мельник // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 10. – С. 43–47.

  5. Онисько С. М. Податкова система : підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина ; за заг. ред. С. М. Онисько. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 351 с.

  6. Очеретько Л. М. Проблеми впровадження електронної звітності підприємств / Л. М. Очеретько, А. С. Козицький // Економічний простір. – 2010. – № 38. – С. 126–132.

  7. План роботи Державної фіскальної служби України на 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/166710.html.

  8. Пюро М. Буковинські бухгалтери – за електронну звітність / М. Пюро // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 44.

  9. Солодухін С. В. Механізм оцінки ефективності впровадження системи електронної податкової звітності / С. В. Солодухін, А. Л. Єгоров // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 5, т. 2. – С. 39–44.

Завантажити