СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор:

Амбарчян Вікторія Самвелівна, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Охарактеризовано сфери застосування МСФЗ у межах національних економік різних країн. Визначено юридичний статус МСФЗ для 23 розвинених країн світу за чотирма ознаками: «вимагається», «дозволено», «заборонено» та «не застосовується». Виокремлено 4 типи компаній, щодо яких законодавчо встановлюється застосування МСФЗ: національні публічні компанії, що здійснюють торгівлю пайовими та борговими цінними паперами на фондовому ринку та подають консолідовану фінансову звітність; національні публічні компанії, чиї акції й облігації обертаються на фондовому ринку, маючи право подавати окрему фінансову звітність; національні компанії, що не продають цінні папери на відкритому ринку; іноземні компанії, фінансові інструменти яких обертаються на національній фондовій біржі. Проаналізовано рівень стандартизації подання звітної інформації країнами «Великої двад­цятки», з-поміж яких виокремлено держави, що не застосовують МСФЗ як альтернативу національним стандартам фінансової звітності.

Ключові слова:

МСФЗ, національні стандарти, затвердження МСФЗ, застосування МСФЗ, країни «Великої двад­цятки»

Список використаних джерел:

  1. Nobes, C. International Variations in IFRS Adoption and Practice / Christopher Nobes. – The Association of Chartered Certified Accountants. – 2011. – 38 pp.

  2. Ramanna, K., Sletten, E. Network Effects in Countries’ Adoption of IFRS / Karthik Ramanna, Ewa Sletten. – Harvard Business School. – 2013. – 48 pp.

  3. Shimaa, K. M., Yangb, D. C. Factors Affecting the Adoption of IFRS / Kim M. Shimaa and David C. Yangb // International Journal of Business. – 2012. – № 17(3). – P. 276–298.

  4. Lourenco, I., Branco, M. Main Consequences of IFRS Adoption: Analysis of Existing Literature and Suggestions for Further Research [Electronic source] / Isabel Lourenco, Manuel Branco. – Retrieved from : http://www.scielo.br.

  5. IFRS application around the world. Jurisdiction profile [Electronic source] / Official website of IFRS Foundation and IASB. – Retrieved from : http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.

  6. Turkish G20 presidency priorities for 2015 [Electronic source] / G20 Antalya Summit 2015 official website. – Retrieved from : https://g20.org.

  7. G20 Turkish Presidency key massages [Electronic source] / G20 Antalya Summit 2015 official website. – Retrieved from : https://g20.org/turkey-2015/key-messages.

Завантажити