АКАДЕМІЧНІ ІНКУБАТОРИ ЯК ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Автор:

Абакуменко Ольга Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Коваленко Л.О., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Сіренко К.Ю., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сутність та значення академічного бізнес-інкубатора, його характерні риси та складові частини. Наведено організаційно-правові форми бізнес-інкубатора на базі вищого навчального закладу. Представлено автор­ський підхід до визначення етапів досягнення стратегії академічного бізнес-інкубатора (на прикладі бізнес-інкубатора «Інноватика» Тамбовського державного технічного університету), а саме конкурс наукових проектів; семінари, тренінги, круглі столи, симпозіуми, наукові лекції; участь у грантах;організація і проведення курсів підвищення кваліфікації; створення малих інноваційних підприємств із залученням малого та середнього бізнесу; формування та розвиток наукових проектів. На основі даних запропоновано модель розроблення генеральних сценаріїв формування БІ.

Ключові слова:

бізнес-інкубатор, інноваційні проекти, стратегія, генеральні сценарії, модель

Список використаних джерел:

  1. Академический бизнес-инкубатор. Опыт Польши [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://inventure.com.ua/news/world/akademicheskij-biznes-inkubator-opyt-polshi.

  2. Бизнес-инкубатор БГЭУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bseu.by/russian/incubator/default.htm.

  3. Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inc.hse.ru/.

  4. Жариков В. В. Повышение качества процессов бизнес-инкубирования [Электронный ресурс] / В. В. Жариков. – Режим доступа : http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2011/04/36.pdf.

  5. Каганов В. Ш. Как создать и сделать успешным бизнес-инкубатор [Электронный ресурс] / В. Ш. Каганов. – Режим доступа : http://nsbi.org/assets/filesКакСоздатьИСделатьУспешнымБИ.pdf.

  6. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5.

  7. Філіппов В. Ю. Сценарний підхід до формування віртуального бізнес-інкубатору та оцінювання його ефективності [Електронний ресурс] / В. Ю. Філіппов. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No4/121-125.pdf.

Завантажити