ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРНОГО ТИПУ З МЕТОЮ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИМІРІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор:

Шкарлет Сергій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Метою статті є дослідження та визначення наукових засад побудови моделей структурного типу з метою ідентифікації вимірів інформаційного потенціалу. Досліджено базові регулятори побудови інформаційної економіки за наслідками розбудови системи управління формуванням, нарощенням і використанням стратегічного потенціалу України. Обґрунтовано наукові засади формалізації концептуально-аналітичної моделі побудови і реструктуризації системи управління розбудовою інформаційної економіки в Україні.

Ключові слова:

модель структурного типу, інформаційний потенціал, система управління розбудовою інформаційної економіки

Список використаних джерел:

  1. Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / О. М. Алимов, В. В. Микитенко // Продуктивні сили України / гол. ред. Б. М. Данилишин. – К. : Вид-во РВПС України НАН України, 2006. – № 1. – С. 135–151.

  2. Механізм збалансованого розвитку промислового потенціалу : колективна монографія : зб. наук. пр. / відп. ред. О. М. Алимов. – К. : НАН України, Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 148 с.

  3. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій : монографія / [В. М. Белінська, В. Г. Бурлака, І. О. Галиця та ін. ; відп. ред. Ю. В. Кіндзерський]. – К., 2007. – 407 с.

  4. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін : монографія / за заг. ред. І. А. Ігнатьєвої, В. В. Микитенко. – К. : Видавець Вишнемирський В. С., 2010. – 694 c.

  5. Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : моно­графія / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.

  6. Ладонько Л. С. Методологічні засади побудови механізму управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості України системно-універсального типу / Л. С. Ладонько // Економіка Криму: науково-практичний журнал Академії економічних наук України. – Сімферополь : Вид-во ТНУ ім. В. Вернадського МОН України та Академії економічних наук України, 2013. – № 4 (45). – С. 53–60.

Завантажити