МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор:

Жидок В.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Ткач Ю.М., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано ефективність системи управління маркетинговим процесом на підприємстві. Обґрунтовано акту­альність проблеми оцінювання ефективності маркетингової діяльності. Визначено складові ефективності маркетингу як функції управління підприємством. Запропоновано застосування кількох різних методик оцінювання ефективності маркетингової діяльності, що дозволить найбільш повно її оцінити, виявити помилки, загрози, потенційні можливості тощо. Зазначено, що оцінювати ефективність маркетингової діяльності треба з урахуванням стратегії розвитку підприємства. Встановити їх взаємозв’язок та силу впливу на мету можна за допомогою регресійного аналізу.

Ключові слова:

ефективність, оцінювання, маркетингова діяльність

Список використаних джерел:

 1. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегия, планы, структура Е. П. Голубков. – М. : Дело, 2005. – 205 с.

 2. Жихарева К. І. Оцінка ефективності маркетингової діяльності / К. І. Жихарева // Управління розвитком. – 2012. – № 4. – С. 69–71.

 3. Ковалев АИМаркетинговый анализ / АИКовалев, В. В. Войленко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2000. – 256 с.

 4. Косік А. Ф. Мікроекономіка : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

 5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: перевод с француз­ского / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.

 6. Мирзоев РГ. Методология эффективности в менеджменте и маркетинге : учебное пособие / Р. Г. Мирзоев, Э. В. Минько, А. М. Колесников. – СПб., 1997. – 85 с.

 7. Підвальна О. Г. Синергійний ефект в менеджменті [Електронний ресурс] / О. Г. Підвальна, Н. О. Козяр // Ефективна економіка. – 2013. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865.

 8. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства : пер. з англ. / К. Уолш. – К. : Всеувито ; Наукова думка, 2001. – 367 с.

 9. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент : учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 491 с.

 10. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева, Е. Э. Автухова. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 256 с.

 11. Яшева Г. А. Эффективность маркетинга: методика, оценки и результаты / Г. А. Яшева // Практический маркетинг. – 2003. – № 8. – С. 33–34.

Завантажити