КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯННЯХ

Автор:

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано місце України в загальному рейтингу країн за Глобальним індексом конкурентоспроможності у 2014 р. Розглянуто рейтинг України за складовими Глобального індексу конкурентоспроможності за 2013–2014 рр., виявлено показники, за якими прослідковується критичне відставання, є невикористані можливості та які дають країні конкурентні переваги. Складено рейтинг складових підіндексу «інновації» та «технологічна готовність» за період 2011–2014 рр. Наведено динаміку Глобального інноваційного індексу по країнах та його підіндексів для України за 2013–2014 рр. Досліджено рейтинг деяких країн за Індексом інноваційної ефективності у 2010–2014 рр.

Ключові слова:

конкурентоспроможність, ринкова економіка, інноваційний розвиток, інноваційна ефективність, інтелектуальний капітал, наукомісткі технології

Список використаних джерел:

  1. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : [монографія] / М. П. Бутко, О. В. Попело ; [під ред. М. П. Бутка]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

  2. Офіційний сайт Державного агентства з питань електронного урядування України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dknii.gov.ua.

  3. The Global Innovation Index 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.innovationmanagement.se/2010/08/30/global-innovation-index-2009-2010-from-insead/

  4. The Global Innovation Index 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html.

  5. The Global Innovation Index 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html.

  6. The Global Innovation Index 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2013.pdf.

  7. The Global Innovation Index 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014.

  8. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015.

Завантажити