ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА

Автор:

Лісовий А.В., Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні теоретико-методологічні засади регулювання інноваційного розвитку рослинництва. Досліджено чотири типи інновацій, які сприяють ефективному виробництву продукції рослинництва. Проведено узагальнення факторів інноваційного розвитку, що дозволили виявити пріоритетні напрямки вдосконалення системи державного стимулювання та підтримки інноваційного розвитку рослинництва.

Ключові слова:

рослинництво, інноваційний розвиток, організаційно-економічне забезпечення, інноваційні процеси, конкурентоспроможність, економічний розвиток, ринкове середовище

Список використаних джерел:

  1. Зубець М. Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому виробництві : [моно­графія] / М. Зубець. – К. : Аграрна наука, 2009. – 192 с.

  2. Інноваційна діяльність в аграрній сфері та інституціональний аспект : монографія / [П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.

  3. Пріоритети інноваційного розвитку АПК України : наукова доповідь / А. Е. Юзефович, Д. Ф. Крисанов ; ред. В. М. Трегобчук. – К. : Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 56 с.

  4. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

  5. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – К. : Вища шк., 2002. – 254 с.

Завантажити