АЛГОРИТМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ ЙОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор:

Барабаш Наталія Степанівна, Київський національний торгово-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна).

Никонович Марина Олексіївна, Київський національний торгово-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна).

Міщенко Анна Олександрівна, Київський національний торгово-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано доцільність оцінювання якості менеджменту торговельного підприємства за критерієм економічної доданої вартості EVA. Установлено, що ефективність менеджменту обумовлює належний рівень економічної безпеки на торговельному підприємстві. Запропонований алгоритм забезпечить ідентифікацію торговельних підприємств, які створюють/можуть створювати для досліджуваного підприємства загрозу випередження інтегрального показника конкурентоспроможності.

Ключові слова:

торговельне підприємство, конкурентоспроможність, економічне зростання, EVA, рівень економічної безпеки, менеджмент

Список використаних джерел:

  1. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.

  2. Котуранова Т. В. Управління ринковою вартістю торговельних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук / Т. В. Котуранова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 20 с.

  3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок : пер. с англ. / Ж.-Ж. Ламбен ; под ред. В. Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с. – (Серия «Классика МВА»).

  4. Ларионова Е. Экономическая добавленная стоимость [Электоронный ресурс] / Е. Ларионова // Бух. вести. – 2003. – № 3. – Режим доступа : http://www.vmgroup.ru/publications/public11.htm.

  5. Мартін Дж. Д. VBM – управління, що базується на вартості. Корпоративна відповідь революції акціонерів : пер. з англ. / Дж. Д. Мартін, Вільям Дж. Петті ; за наук. ред. О. Б. Максимової, Ю. Шарапової. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. – 272 с.

Завантажити