СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОВОЧЕВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Автор:

Соломаха Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Жабинська Альона Валентинівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено детальний аналіз ринку цибулевих овочів України в цілому, а також по областям країни за період з 2000 по 2014 рік. Наведені дані характеризують показники посівних площ, урожайності, виробництва, реалізації цибулевих овочів та динаміку зовнішньоекономічних показників. Визначено проблеми та перспективи національного виробництва цибулевих овочів з урахуванням економічних чинників.

Ключові слова:

овочепродуктовий підкомплекс, національний ринок цибулевих овочів, регіональний ринок цибулевих овочів, зовнішньоекономічна ситуація, продовольча безпека країни

Список використаних джерел:

  1. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. − 476 с.

  2. Біленька О. М. Вихідний матеріал в селекції цибулі ріпчастої на лежкість [Електронний ресурс] / О. М. Біленька. – Режим доступу : http://www.ovoch.com/publ.html ; http://www.ovoch.com/files/58.pdf.

  3. Логоша Р. В. Маркетингові дослідження ринку овочів в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Логоша. – Режим доступу : http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/840.pdf.

  4. Колтунов В. А. Якість і конкурентоспроможність сортів і гібридів цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / В. А. Колтунов, І. М. Гордієнко. – Режим доступу : http://www.ovoch.com/publ.html http://www.ovoch.com/files/59.pdf.

  5. Рудь В. П. Виробництво цибулі ріпчастої в Україні та його наукове забезпечення [Електронний ресурс] / В. П. Рудь, О. О. Кіях, Є. М. Ільїнова. – Режим доступу : http://www.ovoch.com/publ.html ; http://www.ovoch.com/files/58.pdf.

  6. Корнієнко С. І. Овочевий ринок: реалії та наукові перспективи / С. І. Корнієнко // Овочівництво та баштанництво: міжвідомчий науково-тематичний збірник. – 2013. – № 59. – С. 7–22.

  7. Рослинництво України : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zb_rosl_2014.

  8. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник – 2013 / Державна служба статистики України. – К., 2014. – 54 с.

  9. Офіційний сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://arc.customs.gov.ua.

  10. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами – 2014 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 108 с.

Завантажити